Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou
Masarykova základní školaVelká nad Veličkou

Pedagogičtí pracovníci

1. A -   Mgr. Marie Vrablcová
1. B -   Mgr. Eva Klučková
2. A -  Mgr. Irena Drlíková
3. A -  Mgr. Jarmila Vaňková Kučerová
4. A -  Mgr. Jana Švrčková, DiS.
5. A -  Mgr. Irena Mikesková

6. A -  Mgr. Jana Sobková
6. B -  RNDr. Jarmila Pšurná
7. A -  Mgr. Andrea Grabcová
8. A -  Mgr. Martina Kománková
8. B -  Mgr. Alena Brablcová
9. A -  Mgr. Martina Zálešáková
9. B -  Mgr. Zdeněk Maňák

  • RNDr. Darina Sečkařová – výchovný poradce 
  • Mgr. Andrea Grabcová – školní metodik prevence 
  • Mgr. Kristýna Frýdecká
  • Mgr. Radovan Lano
  • Bc. Eva Martin, DiS.
  • Mgr. Marie Srnská
  • Mgr. Olga Chudíčková (RD)
  • Mgr. Irena Zajíčková (DPN) 
  • Kristina Guryčová – asistent pedagoga
  • Sabina Petruchová, DiS. – asistent pedagoga