Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Masarykova základní škola Velká nad Veličkou
Masarykova základní školaVelká nad Veličkou

Přehled činností a aktivit našich žáků

Přehled činností a aktivit našich žáků

Úřad práce Hodnonín

Dne 12. 9. 2022 se vycházející žáci zúčastnili Informačního dne na Úřadu práce v Hodoníně. Zde se našim žákům věnovaly pracovnice Informačního poradenského střediska za účelem získání dalších informací, které děti potřebují ke správné volbě budoucího povolání. Toto rozhodnutí čeká naše deváťáky letošní školní rok. Deváťáci byli pracovnicemi úřadu práce pochváleni za to, že se opravdu zajímají o své budoucí povolání, přemýšlí o něm a jsou víceméně rozhodnuti, kterým profesním směrem se vydají. Všem žákům přejeme, aby jejich rozhodnutí bylo správné a aby všichni zažívali během studia i v osobním životě úspěchy i radost.

Dějepisná exkurze 

Ve středu 21. 9. se žáci sedmých tříd v doprovodu svých učitelek dějepisu vypravili po stopách prvních Slovanů a věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Navštívili jsme Velehrad, kde se v interaktivním programu děti dověděly další zajímavosti ze života našich předků z oblasti práva, náboženství a slovesnosti. Poté jsme přejeli do Modré, v archeoskanzenu  probíhal ukázkový program Život Velkomoravanů, v praktických ukázkách jsme poznali způsob bydlení, stravy, oblékání, vzdělávání, vlády i boje na Velké Moravě. Naše děti byly chváleny za znalosti i chování.

Akce devátých tříd za volbou povolání 

V letošním školním roce jsme pro žáky devátých tříd uspořádali druhou akci  na cestě za povoláním. Dne 5. 10. 2022 se vycházející žáci naší školy v počtu 26 dětí zúčastnili XXVI. Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde vystavovatelé středních škol nejen z jihomoravského, ale i zlínského kraje podávali zájemcům z řad žáků, rodičů i učitelů informace týkající se dalšího vzdělávání po ukončení základní školní docházky. Žáci si zjišťovali studijní možnosti na gymnáziích, středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách. Stejně jako každý rok zde byli i zástupci z Úřadu práce v Hodoníně, kde si žáci a rodiče mají možnost domluvit návštěvu za účelem poradenství pro vhodný výběr školy. Dopoledne strávené na veletrhu bylo zpříjemněné kulturním vystoupením i předváděním rukodělných činností žáků středních škol a učilišť.  Akce se zdařila a mnozí žáci zde našli směr dalšího profesního rozvoje, někteří z nich si již dokonce vybrali určitou školu.

Drakiáda

Koncem října jsme pro žáky 1. stupně uspořádali Drakiádu. Díky nim se na obloze vznášela spousta draků všech barev i velikostí. Nebylo vždy jednoduché dostat draka nahoru. Ale právě toto je jedna z akcí, kdy si děti pomáhají navzájem, starší mladším, někdy i naopak.

Projekt 72 hodin

Již několik let se naše škola zapojuje do celorepublikové akce Projekt 72 hodin, která je založena na dobrovolnických aktivitách. Letos se do projektu zapojili žáci 3. a 5. ročníku, kteří se vydali napříč obcí, sbírali volně pohozený odpad a přispěli tak k hezčímu a čistšímu okolí.

Halloweenské dny

Na přelomu října a listopadu školní družina vyhlásila pro žáky naší školy „halloweenské dny“. První den proběhl 24. října. Žáci měli do školy přinést strašidelné pokrmy, které připravili sami nebo za pomoci rodičů. Celkem přinesli 32 vzorků hrůzostrašných odpudivých jídel. Druhý den byl vyhlášen na 1. listopad, kdy děti přišly v  maskách kostlivců, upírů a jiných strašidel. Moc nás potěšilo, že se do této akce celkem  zapojilo téměř 70 dětí.

Školní kolo Pythagoriády

Koncem listopadu se žáci šestého až devátého ročníku zúčastnili školního kola Pythagoriády. Soutěžící měli během šedesáti minut vyřešit patnáct úloh z matematiky. Při řešení nesměli používat tabulky ani kalkulačky. Za každou správně vyřešenou úlohu dostali jeden bod. Zde jsou naši nejúspěšnější řešitelé: 6. ročník: 1. Michael Karniš (5 bodů), 2. – 5. Katrin Kubíková, Matyáš Prášek, Jakub Maňák, David Kadubec (4 body), 7. ročník: 1. Daniela Pavlincová (10 bodů), 2. Matěj Mišík (8 bodů), 3. Josef Sobek (6 bodů), 8. ročník: 1. Tomáš Šišpera (7 bodů), 2. Barbora Krausová (6 bodů), 3. – 5. Lucie Slováková, Michal Mrkva, Ondřej Mléčka (5 bodů), 9. ročník – 1. Vendula Štipčáková (9 bodů), 2. Matěj Okénka (7 bodů), 3. Lucie Tománková (6 bodů). Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Anglické divadlo

V listopadu zavítala na KD ve Velké nad Veličkou divadelní skupina, která pro první stupeň zahrála představení Bold rabbit a pro druhý stupeň představení Offline. Obě tyto představení hráli herci v anglickém jazyce, pro první stupeň bylo představení kombinováno s českým jazykem a proloženo dvojjazyčnými písničkami. Děti si tímto představením mohly porovnat úroveň svých znalostí z anglického jazyka a naučit se i novou slovní zásobu. 

Dějepisná exkurze Brno

Dne 22. 11. 2022 se uskutečnila dějepisná exkurze šestého a osmého ročníku. První zastávkou byla výstava s názvem Tutanchamon – jeho hrobka a poklady. Žáci zde mohli vidět pohřební komoru a poklady samotného faraona. Všichni studenti obdrželi pracovní list a studijní materiál. Po unikátní výstavě jsme navštívili Anthropos. Žáci zde měli možnost vidět mnoho archeologických a antropologických nálezů. Děti byly aktivní, pěkně reagovaly a spolupracovaly s paní průvodkyní. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou.

Skanzen Strážnice

V úterý 29. listopadu se žáci čtvrté třídy zúčastnili předvánočního programu s názvem „Radujme se, veselme se“, který se konal ve Skanzenu ve Strážnici. Program byl krásně sestavený. Během dopoledne jsme se žáky navštívili různé chaloupky ve Skanzenu a v každé jsme se seznámili s nějakými adventními nebo vánočními lidovými obyčeji a prohlédli jsme si, interiéry chaloupek vyzdobené podle dřívějších vánočních tradic. Při vstupu nás přivítal svatý Mikuláš s čertem a andělem a na konci nás se zpěvem doprovodili tři králové. Žáci se seznámili se spoustou zajímavostí, ochutnali některá dřívější tradiční jídla a cukroví, mohli si vyrobit vánoční přáníčka a ozdobit perníčky a také případně zakoupit nějaký drobný suvenýr. Celá akce byla moc hezká a všichni jsme si z ní odnesli spoustu zážitků.

Olympiáda v jazyce českém

Ve středu 30. 11. jsme se sešli s odborníky na jazyk český z osmých a devátých tříd. Konalo se školní kolo 49. ročníku Olympiády v českém jazyce, I. kategorie. Olympionici se potýkali s češtinou ve dvou celcích, s částí gramatickou a slohovou. Absolutním vítězem s celkovým počtem 32 bodů se stal Tomáš Šišpera z 8. B. Na pomyslný druhý stupínek se postavila Nela Spazierová s počtem 30 bodů, třetí místo obsadila Barbora Krausová, získala 26 bodů (Další pořadí: 4. Simona Macháčková 9. A 21 bodů, 5. - 7. Lada Morávková 8. B 20 bodů, 5. - 7. Jolana Jagošová 9. A 20 bodů, 5. - 7.  Adéla Janků 8. A 20 bodů. Všem sedmi statečným blahopřejeme a děkujeme za účast.

Divadelní představení Romeo a Julie

Deváťáci navštívili 6. prosince v dopoledních hodinách Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Na programu byla nejslavnější romantická tragédie všech dob Romeo a Julie. V divadelní hře Williama Shakespeara usmířil znesvářené rody Kapuletů a Monteků až smutek nad ztrátou jejich dětí. Slovácké divadlo však upravilo hru pro školy tak, že žáci se slzami v očích rozhodně neodcházeli.

Akce 8. tříd za volbou povolání 

V letošním školním roce jsme pro žáky 8. tříd uspořádali jejich první akci na cestě za povoláním. Dne 9. 12. 2022 jsme se se žáky 8. tříd zúčastnili Módní show ve Strážnici, kterou pořádá každoročně Střední škola Strážnice za účelem prezentace svých uměleckých oborů. Před Módní show jsme navštívili nově zrekonstruované prostory střední školy, kde se žáci blíže seznámili s obory, které se na této škole vyučují. Obory jak umělecké, tak technické. Ve škole mají žáci krásné nové vybavení v dílnách i učebnách a i v době energetické krize vládlo ve všech prostorách školy příjemné teplo. Vyučující této školy si pro naše žáky připravili workshopy technického zaměření, žáci si vyzkoušeli i jízdu v traktoru, stejně jako řízení robotků. Žákům se ve škole líbilo, zůstali by i déle, ale čas se nachýlil na přesunutí na Módní show, kde si pro nás modelky střední školy připravili prezentaci svých navržených a vlastnoručně vyrobených krásných modelů. Zvláště děvčata si pochvalovala přehlídkové modely, v některých by prý „uměla i chodit“. Interaktivní dopoledne zakončené módní přehlídkou splnilo očekávání smysluplně stráveného dne.

Lyžařský kurz

Ve dnech 15. – 20. ledna se Masarykova základní škola Velká nad Veličkou vypravila na lyžařský kurz. Ubytováni jsme byli již tradičně na Horském hotelu Brans ve Ski areálu Kopřivná na Malé Morávce. Po celý čas pobytu byl program velmi pestrý. Většinu času jsme trávili na sjezdovce. Jeden den jsme absolvovali výšlap na Praděd a relaxační odpoledne v aquacentru Bruntál. Naše lyžařské výkony jsme zhodnotili závodním slalomem. Všichni jsme si lyžařský kurz moc užili a odjížděli domů s krásnými vzpomínkami. 

Návštěva SOU a OA Veselí nad Moravou

Dne 19. 1. 2023 jsme se s žáky 8. tříd účastnili akce Sdílení, kde si mohli vyzkoušet jaké je to být na jeden den řemeslníkem. Pro tento den byla vybrána profese IT opraváře. Žáci si vyrobili vlastní internetový kabel, a zapojovali různé prvky do sítě, které následně programovali. 

Návštěva SPŠ a OA Uherský Brod

Dne 24. 1. 2023 byla pro žáky 9. tříd uspořádána exkurze na střední školu v Uherském Brodě. Žákům nebyla pouze představena škola a její obory. Vedení školy si pro žáky připravilo motivační prezentaci a výstupy, které měli žáky motivovat pro správný výběr budoucího povolání respektive střední školy. Žáci navštívili laboratoře pro technické obory, podívali se do velmi dobře vybavených dílen, kde se mohli seznámit s CNC stroji, frézkami, obrábějícími stroji a další technikou, se kterou by pracovali, kdyby si tuto školu vybrali. Na závěr navštívili Hi-tech centrum, kde mohli pohlédnout do tajů moderní technologie. 

Ples školy

V pátek 3. února 2023 se v kulturním domě ve Velké nad Veličkou konal tradiční školní ples. Polonézu v letošním roce nacvičovalo 15 párů, což je v posledních letech rekordní počet tanečníků. I přes různá úskalí se nakonec žáci z devátých tříd dočkali své taneční premiéry. Nejen na generálce pro veřejnost, ale zejména ve dvou vstupech na plese předvedli tanečníci velkou snahu a šikovnost. K tanci a příjemné náladě zahrála kapela Jagr Band. Návštěvníci plesu vyzkoušeli štěstí ve společenské hře o ceny, o které se postarali rodiče žáků osmého ročníku. Rádi bychom poděkovali všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří se na organizaci a zdárném průběhu plesu podíleli.

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

Naše škola i letos uspořádala školní kolo Olympiády v anglickém jazyce v I. a II. kategorii. Žáci šestých až devátých ročníků nejprve odpovídali na otázky dle poslechu a následně hovořili na jednotlivá témata. Posuzována byla slovní zásoba, výslovnost a použití gramatiky. Na prvním místě v I. kategorii se umístil Matěj Mišík a v II. kategorii Jolana Jagošová. Druhá a třetí místa obsadili tito žáci: Aneta Štípská, Vojtěch Kůřil, Petr Pavlík, Michal Kadubec a Tobiáš Zavadil. Všichni žáci obdrželi sladkou odměnu a pochvalu od svých vyučujících.

Bruslení

V pondělí 20. února měli žáci třetí, čtvrté a páté třídy možnost zúčastnit se bruslení. Zájem o akci byl velký. V minulých letech jsme jezdívali v zimních měsících bruslit do Veselí nad Moravou, ale letos tam kluziště neotevřeli, tak jsme hledali možnosti jak dětem tuto akci zprostředkovat jinde. Letos jsme si tedy pronajali kluziště v Uherském Ostrohu. I přes vyšší nemocnost, která v té době panovala, se bruslení zúčastnilo 52 žáků. Myslím, že i přes nějaké boule po setkání s tvrdostí ledu, to byla akce velmi zdařilá. Ti, kteří stáli na bruslích poprvé nebo se ještě necítili „jisti v kramflecích“, měli možnost zapůjčit si plastové „branky“, kterých se přidržovali a pomocí nichž se mohli lépe naučit bruslit. Někteří zdatnější bruslaři asistovali těm, kterým to ještě tak nešlo, jiní si užívali toho, jak velkou plochu na bruslení pro sebe mají, což při veřejném bruslení nebývá zvykem, a další zase hráli honičku na bruslích. Komu bylo zima, zahřál se čajem z termosky, případně si zakoupil horkou čokoládu. Děti si celou akci velmi užily. Pokud bude možnost, budeme se jim podobný zážitek snažit zprostředkovat ještě alespoň jednou než skončí zima. 

Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

Dne 22. 2. 2023 se v Hodoníně konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. V kategorii I. nás úspěšně reprezentoval Matěj Mišík (7. A) – 10. místo (22 soutěžících). Ve starší kategorii to byla Jolana Jagošová (9. A), která obsadila 8. místo (24 soutěžících). Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.

Březen - měsíc knihomolů

V měsíci březnu jsme se v prvním oddělení školní družiny věnovali hlavně knihám. Děti si přinesly své nejoblíbenější knihy, ze kterých jsme si celý měsíc četli úryvky a vyprávěli si o nich. Pak jsme si z knih udělali hezkou výstavku. Už první týden dostali čtvrťáci za úkol, pokusit se napsat krátkou povídku a prvňáci pak postupně kreslili k povídkám ilustrace. Další týden děti vyráběly záložky do knih. Celý tento projekt jsme zakončili tím, že jsme z povídek a obrázků vytiskli miniknihu, kterou jsme nazvali „Povídky z naší družinky“.

Jarní dílničky

V úterý 4. dubna se opět po delší pauze konaly v jídelně naší školy jarní dílničky. Děti si měly možnost vytvořit různé jarní dekorace, namalovat vajíčka, nazdobit perníčky nebo třeba uplést „korbáč“. Sešlo se kolem padesáti dětí i dospělých a společně jsme si užili hezké odpoledne.

Pasování na čtenáře knihovny

13. 4. 2023 navštívili žáci 2. A knihovnu. Nejdříve každý přečetl úryvek z knihy. Protože všichni prokázali, že číst umí, tak mohli být pasováni na rytíře řádu čtenářského. Pan starosta převlečený za krále provedl pasování žáků. Každý žák poklekl a poklepáním meče byl pasován. Potom dostali od pana ředitele průkazku čtenáře. Nakonec stvrdili svým podpisem, že budou dodržovat řád knihovny. 

Mladé Horňácko

Letos proběhl 51. ročník dětského folklorního festivalu Mladé Horňácko. Již tradičně děti ze souborů všech horňáckých obcí vystupovaly v pátek 21. 4. 2023 pro žáky 1. i 2. stupně naší školy, poté v sobotu v Louce a krásným vyvrcholením 280 účinkujících  bylo nedělní vystoupení v kulturním domě ve Velké nad Veličkou. 

Zápis do 1. třídy 

Zápis do 1. třídy probíhal v tradičním duchu. Žáci 9. ročníku provedli budoucí prvňáčky pod dohledem paní učitelky Mikeskové pohádkovým lesem, kde musely děti plnit různé úkoly. Pro školní rok 2023/2024 tak bylo zapsáno celkem 23 nových prvňáčků.

Sběr petrklíčů

Koncem měsíce dubna se udělalo hezké počasí a my jsme se s žáky mohli vydat na sběr petrklíčů. Letošní jarní počasí bylo pro rozkvět této byliny velmi příznivé. Petrklíče se používají do horňáckých čajů, konkrétně do čajů Vojšická duha a Horňácký odzemek.

Divadelní představení v Uherském Hradišti 

Dne 16. 5. navštívili žáci 9. ročníku představení Prokletí nefritového škorpiona ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Jednalo se o hypnotickou komedii s detektivní zápletkou od W. Allena se Zdeňkem Trčálkem v hlavní roli. Inscenace se žákům líbila, měla spád a byla vtipná.

Sběr víček 

I v letošním školním roce sbírali žáci a žákyně naší školy plastová víčka na charitativní účely. Do sběru se v posledních letech zapojují hlavně děti z prvního stupně. Letos se nám podařilo nasbírat asi deset pytlů víček, která jsme poslali do Veselí nad Moravou do stacionáře Toník.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ A ORGANIZACI TĚCHTO AKCÍ. 

Datum vložení: 22. 5. 2023 19:23
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2023 19:36
Autor: Správce Webu