Napište nám

9 + 3

Přehled činností a aktivit žáků za 2. pololetí školního roku 2018/2019

MATEMATICKÝ KLOKAN

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle obtížnosti. Za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď ztratil jeden bod. A jak to letos dopadlo?

Zde jsou nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:
Cvrček (2. – 3. třída) – Matěj Mišík, Michal Kadubec, Adam Trýska, Filip Lhotka
Klokánek (4. – 5. třída) – Martin Tomčala, Jana Malečíková, Tomáš Šišpera
Benjamín (6. – 7. třída) – Iva Morávková, Lukáš Lipár, Tereza Krausová

 
PYTHAGORIÁDA
 
Začátkem dubna proběhlo školní kolo Pythagoriády. Jde o matematickou soutěž, která je určena žákům pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení mají 60 minut. Za každou správnou odpověď obdrží soutěžící 1 bod.
 
Nejúspěšnější řešitelé školního kola:

5. ročník – Matěj Okénka, Lucie Tománková, Jolana Jagošová, Jana Malečíková, Filip Vaněk
6. ročník – Jiří Sládek, Julie Kohútová, Samuel Čajka
7. ročník – Mirek Kománek, Dominik Miškeřík, Adam Pinkava
8. ročník – Anna Sládková, Jan Polách, Johana Slováková

Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

 

WORKSHOP  ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Dne 28. března se pro žáky 1. - 5. ročníku uskutečnil workshop zaměřený na základy první pomoci s prevencí úrazů. Žáci se seznámili, jak ošetřit různá poranění a připomněli si i důležitá telefonní čísla. Každý žák byl odměněn odznakem a každé třídě bylo vystaveno osvědčení o absolvování zdravotnického školení ,,Čtvero roční období".

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA  KRAJSKÉ KOLO

Letošní 48. ročník Dějepisné olympiády byl tematicky náročný: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Přesto se s ním naše žákyně Marie Okénková vyrovnala velmi dobře. V krajském kole v brněnských Lužánkách v konkurenci 28 studentů ze základních škol i gymnázií získala pěkné sedmé místo. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k hodnotnému umístění.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
 
14. 3. 2019 proběhlo v knihovně pasování žáků 2. A na čtenáře. Této akce se zúčastnili kromě paní knihovnice Věry Prachařové také pan starosta Ing. Petr Šmidrkal a pan ředitel Mgr. František Frýdecký, Ph.D.   
Po příchodu do knihovny si paní knihovnice poslechla čtení všech žáků. Všichni dokázali, že umí číst, a proto mohou být pasováni na čtenáře knihovny.

Poté následovalo vlastní pasování. Postupně každý žák poklekl a pan starosta jej pomocí meče (dětského) pasoval, podobně jako rytíře, na čtenáře. Pak obdrželi od pana ředitele a paní knihovnice průkaz čtenáře a pamětní list.

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA  OKRESNÍ KOLO

Dne 21. 2. 2019 reprezentovala naši školu Kateřina Plešová, žákyně 9.B,  v okresním kole olympiády z anglického jazyka. Žákyně se umístila na krásném 6. místě z celkového počtu 24 uchazečů a prokázala tak, že její jazykové znalosti a schopnosti jsou na výborné úrovni. Z celkového počtu bodů 88 získala 82 bodů. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.

ZLATÝ ÁMOS 
 
Tým naší základní školy, ve složení Johana Slováková (8. A), Adéla Škopíková (9. B), Vilém Saňa (8. A) a nominovaný nejoblíbenější učitel František Frýdecký, absolvoval regionální kolo soutěže o nejoblíbenějšího učitele České republiky, které se konalo 20. 2. 2019 na akademické půdě Baťova institutu ve Zlíně. V konkurenci nejoblíbenějších pedagogů Jihomoravského a Zlínského kraje náš tým zanechal před porotou velmi kladný dojem, když vzorně reprezentoval nejen svého učitele, ale i celou školu a obec. Postup na republikové semifinále se sice nezdařil, ale pochvalu a poděkování si naši žáci určitě zaslouží.
 
VÝSTAVA TITANIC
 
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili v únoru světovou výstavu Titanic v Brně. Expozice představovala stovky exponátů, jako např. porcelán, nábytek nebo osobní věci cestujících, které se podařilo vylovit ze dna oceánu. Prostřednictvím těchto věcí si mohli udělat představu o životě na Titaniku. Díky interaktivním prostorám expozice mohli na vlastní kůži pocítit chlad ledovce, slyšet hluk strojů v podpalubí nebo se projít prostorami kajut. Nesmělo chybět ani fotografování na přídi lodi. Na začátku výstavy obdržel každý svůj vlastní palubní lístek se jménem cestujícího a na konci mohli zjistit, zda měli štěstí a plavbu přežili. Pro všechny to byl opravdu nezapomenutelný zážitek.
 
BRUSLENÍ
 
V měsíci únoru jsme s žáky 4. a 5. ročníku využili kluziště ve Veselí nad Moravou.  Zkušení bruslaři vklouzli na ledovou plochu a začali objíždět kolečka, slabší jezdili s podpěrnými branami, popřípadě za pomoci kamarádů, později i samostatně. I když někteří stáli na bruslích poprvé, nakonec se všichni bruslit naučili, samozřejmě každý podle svých individuálních schopností. Důležité je, že se jim bruslení líbilo a užili si to na maximum.
 
PLES ŠKOLY
 
Do posledního místa vyprodaný kulturní dům se stal v pátek 1. února dějištěm dalšího ročníku tradičního Plesu školy. Taneční večer zahájilo 10 párů žáků devátého ročníku slavnostní polonézou, kterou nacvičovali pod vedením paní učitelky Marie Vrablcové. O krásnou výzdobu prostor kulturního domu se zasloužily p. učitelky Zajíčková, Procházková a Pšurná. K tanci a poslechu zahrála skupina JaGr band. Součástí plesu byla bohatá tombola, ve které bylo možné vyhrát jednu z více než 190 cen. Tímto děkujeme všem místním i přespolním sponzorům, ale i rodičům, kteří do tomboly přispěli. Poděkování patří také všem, kteří se přišli pobavit a podpořit tak naši školu.

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat