Napište nám

6 + 1

Přehled činností a aktivit žáků za 1. pololetí školního roku 2018/2019

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA – OKRESNÍ KOLO
 
Dne 29. 1. se konalo v ZŠ Očovská (Hodonín) okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Marie Okénková (9.B). Žáci a žákyně řešili v první části jazykové úkoly a v druhé části museli napsat slohovou práci na zadané téma. Maruška se v silné konkurenci probojovala na krásné 7. místo. Srdečně blahopřejeme.
 
LYŽAŘSKÝ KURZ
 
Jako každý rok se i letos v naší škole konal lyžařský výcvikový kurz. Zúčastnili se ho zájemci z řad žáků od páté do deváté třídy. Instruktorem skupiny A se stal pan ředitel František Frýdecký, skupiny B paní učitelka Darina Sečkařová a skupinu C vedl pan učitel Radovan Lano. Bylo nedělní ráno a žáci už byli nachystaní u autobusu s lyžemi a kufry. Vše se naložilo do autobusu a poté nás pan Antonín Obadal po tří hodinové cestě dovezl na hotel Brans do Malé Morávky. Účastníci dostali klíče od pokojů, ubytovali se, ale na pokoji nezůstali dlouho, protože šli na svah rozřadit se do družstev. Vše proběhlo tak, jak mělo. Pondělí a úterý se nejvíce lyžovalo s krásným počasím a usměvavými dětmi. Ve středu se vyrazilo pěšky na Praděd, kde bylo opět nádherné počasí. Po návratu z Pradědu si někteří užili relaxaci ve vířivce a sauně. Ve čtvrtek se lyže vyměnily za běžky. Skupina A se dopoledne vydala do sousedního Karlova,  skupiny B a C se moc od hotelu nevzdálili. „Lyžák “se zakončil závodem ve slalomu, kde si nejlepší jedinci odnesli diplomy, sladkou odměnu a úsměv na tváři. A nastala doba odjezdu. Ačkoliv se nepodařilo dostat autobus k hotelu, žáci museli dopravit kufry, lyže a lyžáky po schodech až dolů k zastávce. Přesto si děti lyžák moc užily a odjížděly domů s krásnými vzpomínkami.
 
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA  OKRESNÍ KOLO
 
Ve čtvrtek 17. ledna se ve Strážnici uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovaly Tereza Miškeříková a Marie Okénková. Marušce se podařilo získat třetí místo a tím i reálnou naději postoupit do krajského kola. Oběma děvčatům blahopřejeme. 
 
 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
 
V úterý 15. 1. 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo se jedenáct žáků osmých a devátých tříd, kteří si porovnali znalosti a schopnosti v oblasti poslechu, četby a vlastního vyprávění.  Žáci si tentokrát vyzkoušeli poslechové cvičení ze série mezinárodních testů PET, který ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. S tímto úkolem si i přes jeho vysokou obtížnost žáci poradili.  Sedm postupujících poté hovořilo samostatně na téma dům, rodina, nakupování či škola a bez obtíží reagovalo na související otázky. Na třetím místě školního kola se umístila žákyně 9. B Marie Okénková, druhé místo úspěšně obhájila Kateřina Plešová (taktéž 9.B). Obrovská gratulace patří žákyni 8. třídy, Johaně Prachařové, která celou sérii úkolů zvládla s maximálním počtem bodů a náležitě jí patří první místo v této soutěži. Všem zúčastněným děkujeme. 
 
CESTA ZA VOLBOU POVOLÁNÍ
 
Žáci 9. tříd v rámci volby povolání navštívili ve čtvrtek 10. 1. 2019 Střední průmyslovou školu a obchodní akademii v Uherském Brodě za účelem prezentace učebních a studijních oborů. V úvodní části pan zástupce SŠ shrnul základní informace, na které je třeba brát zřetel při rozhodování se „Kam dál po základní škole“. Poté byli žáci informováni o zaměření studia a praxi na dané škole a následně si prohlédli některé učebny a především dílny pro odborný výcvik vybavené nejmodernějšími stroji.  Moderní technika, kterou je škola vybavená, svědčí o naplňování hesla školy „Touch the future“. Akce splnila očekávání.
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  ZÁKLADNÍ KOLO
 
 Základní kolo biologické olympiády proběhlo 19. 12. 2018. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích. Starší kategorie: Okénková Marie – 65 bodů, Miškeříková Tereza – 45,5 bodu, Miškeřík Samuel – 44 bodů, Majtán-Černáková Adéla – 37 bodů, Mladší kategorie: Morávková Iva – 55 bodů. Děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
 
EXKURZE DO KORDÁRNY 
 
V pondělí 17. prosince navštívili žáci devátých tříd místní textilní podnik Kordárnu. Nejprve proběhlo krátké bezpečnostní školení, aby se během prohlídky nikomu nic nestalo. Potom byli žáci seznámeni s historií firmy, zjistili, co se v Kordárně vlastně vyrábí, a pod dohledem několika pracovníků podniku zhlédli samotný provoz. Získané znalosti pak deváťáci zúročili    v krátkém testu, který pro ně připravili pracovníci personálního oddělení. Pro vítěze byly nachystány hodnotné ceny. Ale ani poražení nemuseli zoufat. Každý si totiž odnesl sladký mikulášský balíček. Návštěva Kordárny žáky potěšila a ukázala jim, že zde mohou v budoucnu najít různorodé pracovní příležitosti.
 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BRNO
 
V pátek 14. 12. 2018 jsme se zúčastnili se žáky 6., 7. a 8. tříd baletní pohádky  Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského v Janáčkově divadle v Brně. V baletu, který se odehrává o vánočních svátcích vystupovala i naše bývalá žákyně Katka Janků, která je posluchačkou Taneční konzervatoře v Brně. Před představením jsme si prohlídli  vánoční trhy a svátečně  vyzdobené město. Někteří žáci stihli i dokoupit vánoční dárek, který jim ještě chyběl. Představení se žákům moc líbilo a naladilo nás to všechny na blížící se Vánoce.
 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
 
Dne 12. prosince 2018 jsme se opět sešli v jídelně naší školy, abychom si spolu s dětmi a jejich rodiči či prarodiči vyrobili různé vánoční ozdoby, dekorace, přáníčka nebo si jen nazdobili a pochutnali si na výborných perníčcích. Děti i dospělí se zaujetím pracovali u šesti stanovišť, kde jim pomáhaly ochotné paní učitelky při výrobě drobností z různých materiálů. Jako pokaždé i tentokrát jsme používali hlavně přírodniny a odpadový materiál, např. novinový papír, papírové ruličky, kartony, lepenku, plastové kapsle od kávy apod. Věříme, že se všem vánoční dílničky líbily a každý si vyrobil dáreček, který udělal radost buďto přímo svému výrobci, nebo tomu, kdo jím byl obdarován.
 
 
EXKURZE OSMÉ TŘÍDY – STRÁŽNICE
 
Dne 7. prosince se třída 8. A vydala na každoroční módní show pořádanou střední školou Strážnice. Přehlídce předcházela prezentace školy a žáci se tak mohli podívat do všech prostor, což mohlo případné uchazeče nadchnout. Paní zástupkyně tak žákům ukázala nejen práci klasických oděvních, aranžérských a grafických oborů, učebny i vybavení, ale také jim umožnila nahlédnout do zcela nových dílen s CNC stroji, které se budou otevírat k následujícímu školnímu roku. Osobně si žáci také mohli vyzkoušet práci s grafickým programem 3D MAX, který se v oboru strojírenství používá k projektování. Prohlídku zakončila skvělá módní přehlídka pod tematickým názvem Ledové království, kde žáci a maturanti z oboru móda, styl a média prezentovali svá díla.
 
EXKURZE VIDA BRNO
 
Dne 6. 12. 2018 pořádala naše škola pro žáky 6. a 7. tříd návštěvu Technicko-vzdělávacího centra VIDA v Brně s výukovým programem Magnetická přitažlivost, kde si žáci ověřovali své znalosti především z matematiky, fyziky a chemie. V rámci centra žáci navštívili  představení  Science show. V téže době byla  v ceně vstupenky rovněž výstava optických přístrojů, kde mohli žáci pozorovat pod mikroskopem drobné živočichy žijící kolem nás. V současné době probíhá v Brně celosvětová výstava Titanic, v rámci níž jsme se ocitli na palubě potopené lodi Titanic a prožívali jsme tak reálné příběhy lidí, kteří v roce 1912 pluli na této zaoceánské lodi. Akci konáme za účelem podpory technického vzdělání formou hry a zábavy. Žáci se na  akci těšili a návštěva obou výstav splnila očekávání.
 
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
 
Olympiáda z českého jazyka se v letošním školním roce konala 29. listopadu. Zúčastnilo se 11 žáků devátých tříd a 2 žákyně osmé třídy. Soutěžící plnili nejdříve záludné úkoly z gramatiky  a poté psali slohovou práci na téma Co všechno umí světlo. Výherkyní se stala Marie Okénková (9. B), která získala 45,5 bodů z 50 možných. V lednu bude reprezentovat naši školu v okresním kole.
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Letošní téma olympiády „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“ bylo obtížné. Zahrnovalo dějiny od Sámovy říše v 7. století až po století dvacáté. Přesto se našlo osm odvážných, kteří přišli ve čtvrtek 22. Listopadu otestovat své znalosti z historie. Nejstatečnějším rytířem na poli historického klání se stala Marie Okénková, která získala ze 70 možných celkových bodů 62. Do okresního kola by ji mohli doprovázet Tereza Miškeříková ze druhého místa a Samuel Miškeřík z místa třetího. Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

     Ve středu 14. 11. 2018 navštívili žáci 1. stupně naší ZŠ divadelní představení "Sněhová královna" ve Zlíně. V osm hodin všichni nasedli do tří autobusů a kolem deváté hodiny jsme byli na místě. Pak si děti v klidu posvačily a nakoupily v místním bufetu nějaké pamlsky. V 10 hodin začalo divadelní představení. Bylo to zpracování klasické pohádky H. Ch. Andersena, kde se dobrosrdečná Gerda vydává zachránit svého přítele Kaje, kterého unesla Sněhová královna. Divadelní představení bylo velmi hezky zpracované. Moc dobře a rychle byly řešeny výměny kulis, které herci jen zvedali z podlahy nebo je sklápěli. Vznešeně a majestátně na scénu nastupovala královna se svým doprovodem. Celé představení bylo prokládáno zpěvem a doprovázeno hudbou i světelnými efekty. Dětem se nejvíce líbily vtipné scény: rozhovor Kaje  s Gerdou a babičkou v domečku, setkání Gerdy s havranem a přepadení Gerdy loupežníky. Celkově byla pohádka moc hezky zpracovaná a už se všichni těšíme na další divadelní představení.

 
SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD

     První listopadový den se již jako každoročně konal světluškový průvod. Světlušky tentokrát začínaly svůj pochod od obecního úřadu, kde si nejdříve mohly prohlédnout vyřezávané dýně. Průvod pokračoval kolem pekárny a Psí uličkou směrem k nově zrekonstruovanému kulturnímu domu. Aby se světluškám lépe pochodovalo, tak jim k tomu místní rozhlas vyhrával známé melodie z dětských pohádek. Po cestě několik světlušek poztrácelo svoje lampiony, protože foukal velmi silný vítr. Přesto do cíle dorazili všichni. U kulturního domu následoval krátký kulturní program. Vystoupily děti z mateřské i základní školy se svým nacvičeným pásmem. Pro děti bylo připravené překvapení v podobě ohňostroju, na který se všichni těšili, ale z důvodu silného větru se nemohl uskutečnit. Dětí přišlo opravdu hodně, ať už to byly děti z mateřské školy nebo už ty větší – školáci. V početném průvodu šli také tatínci a maminky, ťapala malá batolata a v kočárcích pospávala miminka, jejichž kočárky byly také osvětleny lampiony. Po skončení průvodu se mohli jít všichni podívat do školy na halloweenskou výstavu dětí ze školní družiny. Akce se vydařila, těšíme se opět na příští rok. 

DRAKIÁDA

     Babí léto bylo v plném proudu a my jsme chtěli využít poslední teplé podzimní chvilky. Vítr foukal tak akorát, takže ideální počasí pro naši drakiádu. Na obloze se vznášelo přes 30 draků, které jsme na závěr odměnili. Diplom si odnesli žáci za tyto kategorie: Martin Janás,  2. A, za nejhezčího draka, Lucie Slováková, 4. A, za nejdéle létajícího draka, Matyáš Prášek, 2. A, za nejvýše létajícího draka, Anna Holčíková, 5. A, za nelétajícího draka, Filip Miškeřík, 4. A, za nejzamotanějšího draka.
 
PROJEKT 72 HODIN 
    
     Již třetím rokem se zapojujeme do celorepublikové dobrovolnické akce Projekt 72 hodin. S našimi školními projekty „Čtvrťáci pomáhají přírodě“ a „Páťáci pomáhají přírodě“ jsme se vydali vyčistit naše okolí. Tuto akci jsme spojili s návštěvou sběrného dvora, kam jsme nasbíraný odpad odevzdali. Za odměnu jsme se mohli zvážit na mostové váze. Naše celková hmotnost byla 2440kg.
 
AKCE DEVÁTÝCH TŘÍD ZA VOLBOU POVOLÁNÍ
    
     Dne 4. 10. 2018 se vycházející žáci naší školy v počtu 28 žáků zúčastnili XXII. Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde vystavovatelé středních škol podávali zájemcům z řad žáků, rodičů i učitelů, informace týkající se dalšího vzdělávání po ukončení základní školní docházky. Žáci si zjišťovali studijní možnosti na gymnáziích, středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách. Stejně jako každý rok zde byli i zástupci z Úřadu práce v Hodoníně. Dopoledne strávené na veletrhu bylo zpříjemněné kulturním vystoupením i předváděním rukodělných činností žáků středních škol a učilišť. Akce se zdařila a mnozí žáci zde našli směr dalšího profesního rozvoje.
 
DEN S ARCHEOLOGEM V MIKULČICÍCH
 
     Ve čtvrtek 27. září nás pozvali do Mikulčic. V areálu Velkomoravského hradiště připravili Den s archeologem. Vypravili se tam osmáci, kteří areál doposud nenavštívili. A bylo co dělat. Hned v úvodu si nás rozdělili pořadatelé na dvě skupinky a dostali jsme časový harmonogram se čtyřmi stanovišti, která jsme postupně navštívili. Zajímavý byl náhled do života na Velké Moravě v podání pana Stohra v autentických prostorách kostela. Děti zaujal svým moderním pohledem „na věc“. Povídání s archeologem nás posunulo do jiné problematiky, vyprávěl zasvěceně o praktických záležitostech provázejících každý výzkum, ukázal nálezy, nářadí archeologa, v závěru se sami žáci pokusili o odkryv naleziště. Středověká hra Drveník neměla chybu a závěrečné vystoupení skupiny Styrke nás zavedlo do tábora Velkomoravanů, ukázalo způsob života, oblékání, a hlavně boj Velkomoravanů s Vikingy. Ještě jsme se prošli po lokalitě a tím završili naše seznamování se s životem předků.
 
EXKURZE SEDMÉ TŘÍDY – MODRÁ, VELEHRAD

     Pátek 21. září byl hezký slunečný den. Žáci sedmé třídy poznávali život na Velké Moravě. V archeoskanzenu v Modré vyzkoušeli jídlo, oblečení, učili se staroslověnsky ve škole, podívali se, jak hrnčíř vyrábí na kruhu nádobí, prohlédli si obydlí, seznámili se s bojovou strategií a stříleli z luku. Kousek dál ve Velehradě v důstojném prostředí baziliky odhalovali dobové souvislosti Cyrilometodějské mise a našeho kraje. Svědomitě vyhledávali v překrásné výzdobě chrámu všechny indicie, které nakonec vytvořily mozaiku pobytu Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. Průvodci děti pochválili za kázeň i znalosti, spokojeni byli všichni.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat