Napište nám

8 + 4

Návod k používání elektronické žákovské knížky

1.      Ve vyhledávači / Seznam, Tiscali…..) na internetu zadáme adresu školy www.zsvelka.cz
2.      Objeví se modrá nabídka s ikonou :Masarykova základní škola Velká nad Veličkou – rozklikneme
3.      Otevře se hlavní stránka školy
4.      Na levé straně ve žluté liště Menu - dole rozklikneme záložku - Žákovská knížka, přeskočí druhá stránka, kde rozklikneme červený podtržený nadpis
            – Žákovská knížka
5.      Zobrazí se přihlašovací dialog
 
 
6.      Zadáme přihlašovací jméno a heslo – klikneme na přihlásit
7.      V hlavní liště rozklikneme ikonu KLASIFIKACE
-          můžeme vybrat: PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE - pro bližší informace klikneme na předmět - objeví se váha známek (vážený průměr je vypočítaný na základě váhy jednotlivých známek – pětiminutovka má jinou váhu než ústní zkoušení atd.)
-          pro zobrazení detailů všech známek zatrhněte „DETAIL“
-          můžete se podívat na celkovou POLOLETNÍ KLASIFIKACI
 
            V hlavní liště vpravo lze vybrat datum, měsíc, pololetí,
-          ZOBRAZIT – vybereme typ známek, datum, průměr
-          pod - i - nalezneme vysvětlivky
           V hlavní liště je aktivní PLÁN AKCÍ školy
           Pod ikonou KOMENS můžete posílat zprávy různým příjemcům
(lze tak posílat i omluvenky žáků) a také zprávy dostávat    

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat