Napište nám

6 + 2

Přehled činností a aktivit našich žáků

Úřad práce Hodonín
Dne 12. 9. 2022 se vycházející žáci zúčastnili Informačního dne na Úřadu práce v Hodoníně. Zde se našim žákům věnovaly pracovnice Informačního poradenského střediska za účelem získání dalších informací, které děti potřebují ke správné volbě budoucího povolání. Toto rozhodnutí čeká naše deváťáky letošní školní rok. Deváťáci byli pracovnicemi úřadu práce pochváleni za to, že se opravdu zajímají o své budoucí povolání, přemýšlí o něm a jsou víceméně rozhodnuti, kterým profesním směrem se vydají. Všem žákům přejeme, aby jejich rozhodnutí bylo správné a aby všichni zažívali během studia i v osobním životě úspěchy i radost.
 
DĚJEPISNÁ EXKURZE
Ve středu 21. 9. se žáci sedmých tříd v doprovodu svých učitelek dějepisu vypravili po stopách prvních Slovanů a věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Navštívili jsme Velehrad, kde se v interaktivním programu děti dověděly další zajímavosti ze života našich předků z oblasti práva, náboženství a slovesnosti. Poté jsme přejeli do Modré, v archeoskanzenu  probíhal ukázkový program Život Velkomoravanů, v praktických ukázkách jsme poznali způsob bydlení, stravy, oblékání, vzdělávání, vlády i boje na Velké Moravě. Naše děti byly chváleny za znalosti i chování.
 
Akce devátých tříd za volbou povolání
            V letošním školním roce jsme pro žáky devátých tříd uspořádali druhou akci  na cestě za povoláním. Dne 5. 10. 2022 se vycházející žáci naší školy v počtu 26 dětí zúčastnili XXVI. Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde vystavovatelé středních škol nejen z jihomoravského, ale i zlínského kraje podávali zájemcům z řad žáků, rodičů i učitelů informace týkající se dalšího vzdělávání po ukončení základní školní docházky. Žáci si zjišťovali studijní možnosti na gymnáziích, středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách. Stejně jako každý rok zde byli i zástupci z Úřadu práce v Hodoníně, kde si žáci a rodiče mají možnost domluvit návštěvu za účelem poradenství pro vhodný výběr školy. Dopoledne strávené na veletrhu bylo zpříjemněné kulturním vystoupením i předváděním rukodělných činností žáků středních škol a učilišť.  Akce se zdařila a mnozí žáci zde našli směr dalšího profesního rozvoje, někteří z nich si již dokonce vybrali určitou školu.
 
DRAKIÁDA
Koncem října jsme pro žáky 1. stupně uspořádali Drakiádu. Díky nim se na obloze vznášela spousta draků všech barev i velikostí. Nebylo vždy jednoduché dostat draka nahoru. Ale právě toto je jedna z akcí, kdy si děti pomáhají navzájem, starší mladším, někdy i naopak.
 
PROJEKT 72 HODIN
Již několik let se naše škola zapojuje do celorepublikové akce Projekt 72 hodin, která je založena na dobrovolnických aktivitách. Letos se do projektu zapojili žáci 3. a 5. ročníku, kteří se vydali napříč obcí, sbírali volně pohozený odpad a přispěli tak k hezčímu a čistšímu okolí.
 
Halloweenské dny
Na přelomu října a listopadu školní družina vyhlásila pro žáky naší školy
„halloweenské dny“. První den proběhl 24. října. Žáci měli do školy přinést strašidelné pokrmy, které připravili sami nebo za pomoci rodičů. Celkem přinesli 32 vzorků hrůzostrašných odpudivých jídel. Druhý den byl vyhlášen na 1. listopad, kdy děti přišly v  maskách kostlivců, upírů a jiných strašidel. Moc nás potěšilo, že se do této akce celkem  zapojilo téměř 70 dětí.
 
ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Koncem listopadu se žáci šestého až devátého ročníku zúčastnili školního kola Pythagoriády. Soutěžící měli během šedesáti minut vyřešit patnáct úloh z matematiky. Při řešení nesměli používat tabulky ani kalkulačky. Za každou správně vyřešenou úlohu dostali jeden bod. Zde jsou naši nejúspěšnější řešitelé: 6. ročník: 1. Michael Karniš (5 bodů), 2. – 5. Katrin Kubíková, Matyáš Prášek, Jakub Maňák, David Kadubec (4 body), 7. ročník: 1. Daniela Pavlincová (10 bodů), 2. Matěj Mišík (8 bodů), 3. Josef Sobek (6 bodů), 8. ročník: 1. Tomáš Šišpera (7 bodů), 2. Barbora Krausová (6 bodů), 3. – 5. Lucie Slováková, Michal Mrkva, Ondřej Mléčka (5 bodů), 9. ročník – 1. Vendula Štipčáková (9 bodů), 2. Matěj Okénka (7 bodů), 3. Lucie Tománková (6 bodů). Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.
 
ANGLICKÉ DIVADLO
V listopadu zavítala na KD ve Velké nad Veličkou divadelní skupina, která pro první stupeň zahrála představení Bold rabbit a pro druhý stupeň představení Offline. Obě tyto představení hráli herci v anglickém jazyce, pro první stupeň bylo představení kombinováno s českým jazykem a proloženo dvojjazyčnými písničkami. Děti si tímto představením mohly porovnat úroveň svých znalostí z anglického jazyka a naučit se i novou slovní zásobu.
 
OPLYMPIÁDA V JAZYCE ČESKÉM
Ve středu 30. 11. jsme se sešli s odborníky na jazyk český z osmých a devátých tříd. Konalo se školní kolo 49. ročníku Olympiády v českém jazyce, I. kategorie. Olympionici se potýkali s češtinou ve dvou celcích, s částí gramatickou a slohovou. Absolutním vítězem s celkovým počtem 32 bodů se stal Tomáš Šišpera z 8. B. Na pomyslný druhý stupínek se postavila Nela Spazierová s počtem 30 bodů, třetí místo obsadila Barbora Krausová, získala 26 bodů (Další pořadí: 4. Simona Macháčková 9. A 21 bodů, 5. - 7. Lada Morávková 8. B 20 bodů, 5. - 7. Jolana Jagošová 9. A 20 bodů, 5. - 7.  Adéla Janků 8. A 20 bodů. Všem sedmi statečným blahopřejeme a děkujeme za účast.

  

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ A ORGANICI TĚCHTO AKCÍ.  

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat