Napište nám

5 + 1

Přehled činností a aktivit našich žáků - školní rok 2021/2022

LYŽAŘSKÝ KURZ
Ve dnech 16. – 21. ledna se naše základní škola vydala na hory. Kurzu se zúčastnilo 40 milovníků lyžování z 6. až 9. ročníku. Cílovou destinací se již tradičně stal hotel Brans ve ski areálu Kopřivná na Malé Morávce. Výborné sněhové podmínky doprovázely výuku sjezdového i běžeckého lyžování. Kurz byl zpestřen vycházkou na Praděd a relaxací v hotelové wellness zóně. Těšíme se zase za rok.    
 
ČTVRŤÁCI USPĚLI A ZÍSKALI PRŮKAZ CYKLISTY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta je začleněna do školních vzdělávacích programů. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti a nakonec zde mohou získat třeba i průkaz pro malé cyklisty. V první části poznávají například dopravní značky, učí se teoretickým základům, v druhé pak již prakticky používají komunikace dopravního hřiště a formou hry si nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích.
 
SKANZEN STRÁŽNICE
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili strážnický Skanzen, který pořádal akci pro školy „Fašanky, fašanky, Velká noc ide“. V tomto programu se seznámili se zvyky ze Slovácka od počátku postního období do Velikonoc. Viděli vynášení smrtky, nošení létečka, pletení pomlázek, malování kraslic, hrkání aj. Společně s maškarami se naučili fašankový tanec „pod šable“ a mohli nahlédnout na přípravu lidových pokrmů, které také ochutnali.
 
MLADÉ HORŇÁCKO
Škola ve spolupráci s obcí letos pořádala již 50. ročník dětského folklorního festivalu Mladé Horňácko. Vystoupení se účastnily děti ze všech horňáckých obcí včetně domácích dětí ze souboru Veličánek I a Veličánek II. Páteční předpremiéra byla již tradičně věnována žákům naší školy, v neděli proběhlo slavnostní vystoupení pro širokou veřejnost. Součástí byla také výstava fotografií z historie Mladého Horňácka.
 
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
Po několikaleté pauze způsobené nemocí Covid 19 si mohli budoucí prvňáci letos opět prožít zápis do první třídy za doprovodu kouzelných postav. Žáci šestého ročníku provedli budoucí školáky pohádkovým lesem, kde musely děti plnit různé úkoly pro královnu, čerta, vílu, vodníka a kouzelníka. Pro školní rok 2022/2023 tak bylo zapsáno celkem dvacet nových prvňáčků.
 
SBĚR PETRKLÍČŮ
Na konci měsíce dubna se žáci naší základní školy již tradičně zapojili do sběru petrklíčů. I přes velmi suché počasí se dětem podařilo nasbírat dostatečné množství této byliny. Petrklíče se používají pro výrobu horňáckých čajů Vojšická duha a Horňácký odzemek.
 
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
Na začátku května navštívili druháci knihovnu. Přítomen byl pan starosta pan Ing. Petr Šmidrkal, který je za pomoci pana ředitele Mgr. Františka Frýdeckého, Ph.D. pasoval na čtenáře. Všichni druháci přečetli jednu básničku, zodpověděli pár otázek, poté dostali průkazku do knihovny a drobný dárek.
 
BAREVNÝ TÝDEN
V prvním květnovém týdnu jsme si na prvním stupni udělali barevný týden. Každý den se nesl v jiné barvě – modré pondělí, červené úterý, bílá středa, zelený čtvrtek a černý pátek. Žáci přišli v tyto dny oblečeni do daných barev, třídy se nám krásně rozzářily.
 
PLES ŠKOLY
V sobotu 7. května 2022 se v kulturním domě ve Velké nad Veličkou konal po roční pauze tradiční školní ples. Netradiční termín plesu byl v letošním roce zapříčiněn přetrvávající covidovou pandemií. Přes veškerá úskalí se nakonec tanečníci z devátého ročníku dočkali své taneční premiéry. Nejen na generálce pro veřejnost, ale zejména ve dvou vstupech na plese předvedli tanečníci velkou snahu a šikovnost. K tanci a příjemné náladě zahrála kapela Jagr Band. Návštěvníci plesu vyzkoušeli štěstí ve společenské hře o ceny, o které se postarali rodiče žáků osmého ročníku. Rádi bychom poděkovali všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří se na organizaci a zdárném průběhu plesu podíleli.
 
UKLIĎME ČESKO
Stalo se již tradicí, že se naše škola zapojuje do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v okolí. Žáci se tak zároveň učí odpad třídit. Letos se nám podařilo zase naši obec částečně vyčistit a odlehčit přírodě od vyhozených odpadků.
 
DĚJEPISNÁ EXKURZE SLAVKOV
Své znalosti z první poloviny 19. století jsme si jeli upevnit s žáky osmých tříd do Slavkova. Děvčata zaujal zámek s krásně udržovanou zahradou, kde si děti prostřednictvím připravené hry osvěžily vědomosti z antického sochařství a mytologie. Kluci potom reagovali více na bývalém slavkovském bojišti, místě slavné bitvy tří císařů. Nad zbytečnou smrtí mnohých vojáků zvlášť v souvislosti s dnešní situací v některých částech Evropy jsme se zamysleli společně u Mohyly míru. Máme šikovné děti, dostali jsme pochvalu od průvodců, kteří ocenili znalosti i chování osmáků.
 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ A ORGANICI TĚCHTO AKCÍ.

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat