Napište nám

9 + 7

Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích - školní rok 2021/2022

PYTHAGORIÁDA

Žáci šestého a osmého ročníku se zúčastnili školního kola Pythagoriády. Soutěžící měli během šedesáti minut vyřešit patnáct úloh z matematiky. Při řešení nesměli používat tabulky ani kalkulačky. Za každou správně vyřešenou úlohu dostal soutěžící 1 bod. Zde jsou nejúspěšnější řešitelé z naší školy: 6. ročník – 1. Josef Sobek (9 bodů), 2. Anna Fiamoli (5 bodů), 3. Matěj Pinkava (4 body), 8. ročník – 1. Filip Vaněk (6 bodů), 2. – 3. Matěj Okénka a Bára Pavelková (4 body).
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Tematické zaměření letošního 51. ročníku Dějepisné olympiády bylo velmi rozsáhlé, „Šlechta v proměnách času“. Odradilo většinu zájemců od účasti v základním kole, nejlepší postupující do okresního kola byly Alžběta Hašová a Julie Kohútová.
 
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Koncem ledna se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letos se zapojili pouze 3 žáci 9. třídy. V okresním kole naši školu reprezentovali A. Hašová a J. Sládek.
 
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Školního kola olympiády v anglickém jazyce, které se na naší škole konalo dne 1. března 2022, se účastnilo 18 žáků z ročníků 7. B, 8. A, 8. B a 9. A. Soutěžilo se ve dvou kategoriích ZŠ I. A (do sedmého ročníku) a ZŠ II. A (žáci osmých a devátých ročníků). Soutěž obsahovala část písemnou (listening- poslech s porozuměním; reading- porozumění čtenému textu) a ústní (konverzační témata). Podstatou soutěže není naučit se témata nazpaměť, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen obhájit svůj názor. Hodnotí se zde jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Letošní absolutní vítězkou školního kola se stala Izabela Omastová, žákyně 9. A. Celkové výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce: 1. Izabela Omastová (9. A), 2. Petr Pavlík (7. B), 3. Natálie Křížová (9. A). Na okresním kole v Hodoníně nás ve starší kategorii reprezentovala Izabela Omastová (13. místo) a v mladší kategorii Petr Pavlík, který se zde umístil na skvělém 3. místě.
 
MATEMATICKÝ KLOKAN
Žáci naší školy se i v tomto školním roce zúčastnili Matematického klokana. Soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle obtížnosti. Za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď ztratil jeden bod. Aby žáci nedosahovali záporných výsledků, byl jim na začátku přidělen takový počet bodů, kolik bylo v kategorii úloh. Nejúspěšnější řešitelé: 6. ročník – 1. Adam Trýska, 2. Josef Sobek, 3. Anna Fiamoli, 7. ročník – 1. – 2. Šimon Laga a Tomáš Šišpera, 3. Ondřej Motyčka, 8. ročník – 1. Tomáš Dosoudil, 2. Matěj Okénka, 3. Petr Holubík.
 
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Za účasti devíti řešitelů proběhlo 25. 3. na naší základní škole školní kolo fyzikální olympiády. Celkové výsledky: : 1. – 2. Robin Čambal (7. A, 11 bodů), Vojtěch Kůřil (7. B, 11 bodů), 3. Tomáš Šišpera (7. B, 9 bodů).

 

ÚČASTNÍKŮM VŠECH VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY. 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat