Napište nám

6 + 1

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

 Ředitelství Masarykovy základní školy

ve Velké nad Veličkou
oznamuje, že
 
zápis do 1. třídy ZŠ
 
proběhne
ve středu 26. dubna 2023
v době od 14 – 17 hodin.
 
Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 31. srpna 2023 šest let věku, tj. dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.
 
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem osobně a přinesou doklad o rodném čísle dítěte (rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče).
 
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi i v tom případě, že budou žádat odklad školní docházky a také děti, které mají odklad v letošním roce.
 
Postup zápisu:
 
1) Zákonný zástupce dítěte si vytiskne (nebo vyzvedne v den zápisu) „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2023-2024“ a „Zápisní list 2023-2024“, vyplní, podepíše a v den zápisu dne 26. 4. 2023 v době od 14:00 do 17:00 hod. dokumenty přinese do ředitelny ZŠ a předá řediteli školy.
 
2) V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, si rodič vytiskne (nebo vyzvedne v den zápisu) „Žádost o odklad školní docházky“, vyplní, podepíše a v den zápisu dne 26. 4. 2023 v době od 14:00 do 17:00 hod. ho přinese do ředitelny ZŠ a předá řediteli školy. Součástí žádosti o odklad školní docházky je doporučení odborného lékaře a doporučení příslušného poradenského zařízení.
 
V případě dotazů volejte na telefonní číslo 518 329 255.
 
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení.
 
Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
 
 
Ve Velké nad Veličkou dne 7. 2. 2023
Mgr. František Frýdecký, Ph.D., ředitel školy
 
 
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat