Napište nám

5 + 3

Informace pro zákonné zástupce - COVID19

Z rozhodnutí KHS JMK byla s platností od 10. 1. 2022 převedena do karantény z důvodu kontaktu s COVID19 pozitivní osobou třída VII. A a od 13. 1. 2022 VII. B.

Tato třída přechází do režimu distanční výuky buď v on-line režimu nebo off-line režimu. Pokud je v režimu distanční výuky vyučující na pracovní neschopnosti, nebudou hodiny suplovány. Zadáním je samostatné opakování učiva.

Pro dny distanční výuky jsme automaticky odhlásili obědy všem žákům.

Další aktuální informace budou předávány prostřednictvím třídních učitelů.

Žádáme zdvořile rodiče, aby informovali v co nejkratší době školu (třídního učitele) o skutečnosti, že jeho dítě je pozitivní. Děkujeme.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat