Napište nám

6 + 2

Přehled činností a aktivit žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022

 
za volbou povolání, Akce 9. TŘÍDY
Dne 8. 9. 2021 se vycházející žáci opět zúčastnili Informačního dne na Úřadu práce v Hodoníně. Zde se našim žákům věnovaly pracovnice Informačního poradenského střediska, předávaly jim informace, které všichni budou potřebovat ke správné volbě svého budoucího povolání. Děti byly pochváleny za to, že se opravdu zajímají o své budoucí povolání, přemýšlí o něm a jsou víceméně  rozhodnuty, kterým profesním směrem se vydají.
 
EXKURZE – ZAHRADY POD HÁJEM
15. 9. 2021 se uskutečnila exkurze žáků 6. A, 6. B do Zahrad pod Hájem. Žáci zde byli seznámeni se systémem fungování ovocného genofondového sadu a s chráněnými rostlinami a živočichy vyskytujícími se na území bisférické rezervace Bílé Karpaty.
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Dne 13. 10. 2021 proběhlo základní kolo Přírodovědného klokana. Zúčastnilo se ho 47 žáků z osmého a devátého ročníků. Pořadí: 1. Matěj Okénka, 2. Marko Súkup, 3. Martin Tomčala.
 
DĚJEPISNÁ EXKURZE MODRÁ, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 žáci sedmých tříd navštívili Archeoskanzen Modrá, Živá voda a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Žáci se seznámili s tradičním životem Slovanů ve středověkém sídle, botanickou sladkovodní expozicí Živé vody s podvodním tunelem. Ve všech institucích spolupracovali s průvodci. Ve Slováckém muzeu dostali pochvalu za vzorné chování.
 
Dějepisná exkurze osmých tříd
21. října 2021 se mladí historici vypravili poznávat baroko. První zastávkou byla velehradská bazilika – církevní stavba, která v průběhu časů získala barokní přestavbu. Následovaly Buchlovice, barokní šlechtická vila v italském stylu. Součástí filozofie tohoto historického slohu je umístění v krajině, mohli jsme pozorovat, jak se architektura snoubí s využitím krajiny i religiostikou. V obou případech žáci spolupracovali s průvodci, připravovali si podklady pro své práce, které je čekaly po návratu do školy. Akce byla celkově hodnocena jako velmi zdařilá.
 
VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V HODONÍNĚ
Dne 21. 10. 2021 se třída 9. A zúčastnila Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde se žáci mohli osobně seznámit se svojí vybranou střední školou, načerpat informace o celé škále ostatních středních škol v Jihomoravském a Zlínském kraji. Žáci měli prostor k tomu, aby se u stánku školy zeptali na potřebné informace. Akce byla pro zúčastněné velkým přínosem, protože získali nejen přehled o možnostech studia, ale také o různých oborech a povoláních.
 
PROJEKT 72 HODIN
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do celorepublikové akce Projekt 72 hodin, který spočívá v dobrovolné pomoci přírodě a celkově našemu okolí.  Na předem vytipovaných místech naší obce proběhl úklid, žáci sbírali plastové láhve, plechovky a další pohozené odpadky. Společně si zopakovali pravidla pro třídění odpadu. Všichni pracovali velmi nadšeně a poctivě, za svůj zodpovědný přístup byli odměněni drobnými dárky.
 
DRAKIÁDA
Letošní drakiáda se konala za krásného podzimního počasí. Větrné podmínky byly velmi příznivé, takže se nám podařilo dostat nahoru téměř všechny draky. Všichni jsme si to náramně užili a těšíme se na příští rok.
 
Dýňování
Na konci října se v naší škole uskutečnila akce školní družiny  „Dýňování“.  Spočívala ve dvou soutěžích, do kterých se mohli zapojit všichni žáci naší školy. V první soutěži měly děti vytvořit jakýkoliv výrobek z dýně, ve druhé se z dýní vařilo a peklo. Cílem těchto soutěží bylo nejen vzbudit u dětí kreativitu, ale také zapojit rodiče a prarodiče, aby se svými dětmi strávili příjemně využitý čas.Do soutěží se nakonec zapojilo celkem 28 žáků převážně prvního stupně. Všechny dýně byly krásné a pokrmy výborné, proto bylo těžké vybrat tři nejlepší z nich. Nakonec porota rozhodla takto: Dýně: 1. Amálie Zemanová, 2. Natálie Kuchtová, 3.  Tomáš Sládeček, Pokrmy z dýní: 1. Rozálie Mrázková, 2. Jana Škodová, 3. Amálie Zemanová.
 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
V rámci výuky o dopravní výchově žáci čtvrtého ročníku navštívili dopravní hřiště ve Veselí nad Moravou. Nejdříve je čekal dvouhodinový teoretický blok, kde se dozvěděli, jak se chovat na silnici jako účastníci silničního provozu. Naučili se důležité značky a křižovatky. Po teoretické části je čekala jízda v terénu na dopravním hřišti, kde si vyzkoušeli, jací jsou zdatní cyklisté. Čeká je ještě jeden blok výuky na jaře, který zakončí testem a mohou tak získat průkaz cyklisty.
 
Návštěva knihovny
Žáci 4. A navštívili 3. 11. knihovnu ve Velké nad Veličkou, kde na ně čekala beseda na téma dobrodružná literatura. Ve třídě jsou převážně chlapci, a tak jim toto téma bylo blízké. Na konci besedy dětem paní knihovnice připravila kvíz a malou soutěž. Samozřejmě že největší odměnou byla prohlídka knihovny, mohly si prolistovat knihy, které se jim líbily, někteří žáčci si je vypůjčili domů k přečtení a zapsání do svých čtenářských deníků.
 
Dějepisná exkurze deváté třídy
Ve středu 3. 11. 2021 se uskutečnila dějepisná exkurze deváté třídy, cílem bylo seznámit se s životem v první republice prostřednictvím osudů Tomáše Bati. Ve dvou blocích deváťáci poznávali skutečný život na Valašsku v tomto období, počátky podnikání a rozvoj regionu v souvislosti s velkými dějinami. Děti byly aktivní, pěkně reagovaly a spolupracovaly s paní průvodkyní. Akce se zdařila.
 
SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD
Světluškový průvod se letos konal v pondělí 8. 11. 2021. Sraz byl v zahradě MŠ a cesta vedla kolem hlavní silnice, potom kolem Horňáckého šenku a zakončení bylo na náměstí. Děti z mateřské školy a žáci základní školy si připravili krátké vystoupení v podobě podzimních písniček a básniček. Každého účastníka s lampionem obdarovali „méďové“ v podobě dětí z divadelního kroužku sladkou odměnou. Celá akce byla zakončena krásným ohňostrojem.
 
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH
      
PŘESPOLNÍ BĚH – ŠKOLNÍ KOLO
            Dne 16. 9. 2021 proběhlo školní kolo přespolního běhu pro žáky I. stupně. Závodnice a závodníci byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Celkem se do soutěže zapojilo 80 chlapců a dívek. Kategorie I., 1. - 3. ročník, Dívky: 1. Vaňková Magdaléna, 2. Šmachová Viktorie, 3. Macková Ema, Chlapci: 1. Miškeřík Adam, 2. Sládeček Tomáš, 3. Pavlinec Jan, Kategorie II., 4. - 5. ročník, Dívky: 1. Kubíková Anna, 2. Režňáková Timea, 3. Kadubcová Michaela, Chlapci: 1. Čupera Jakub, 2. Kadubec David, 3. Chrenčík Filip.
 
FLORBAL – OKRSKOVÉ KOLO – VELKÁ NAD VELIČKOU
            Ve čtvrtek 4. 11. 2021 proběhlo ve Velké nad Veličkou okrskové kolo ve florbale mladších chlapců. Družstvo našich žáků podalo ve všech čtyřech zápasech (Lipov, Kuželov, Hroznová Lhota, ZŠ Strážnice) velmi dobré výkony a nakonec obsadilo pěkné druhé místo.

 

Vedení základní školy děkuje žákyním a žákům za vzornou reprezentaci naší základní školy i obce a také všem, kteří se na přípravě všech uvedených akcí aktivně podíleli.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat