Napište nám

4 + 2

Informace o provozu školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, mílí žáci, od 10. 5. 2021 bude výuka na naší základní škole realizována v systému týdenních rotací na prvním i druhém stupni.

I. stupeň: – výuka v týdenních rotacích celých tříd
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 prezenční výuka 1. A, 2. A (3. A, 4. A, 5. A distanční výuka)
V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 prezenční výuka 3. A, 4. A, 5. A (1. A, 2. A distanční výuka)
• TESTOVÁNÍ na COVID –19 je povinné:
Pro žáky I. stupně ZŠ pouze 1 x za týden, vždy v pondělí po příchodu do školy.
 
II. stupeň: – výuka v týdenních rotacích celých tříd
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 prezenční výuka 6. B, 7. B, 8. A (6. A, 7. A, 9. A distanční výuka)
V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 prezenční výuka 6. A, 7. A, 9. A (6. B, 7. B, 8. A distanční výuka)
• TESTOVÁNÍ na COVID –19 je povinné:
Pro žáky II. stupně ZŠ 2 x za týden, vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy.
 
• TESTOVÁNÍ na COVID –19 se neprování:
Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID – 19 a od izolace, karantény neuplynulo více jak 90 dnů (nutno dodat písemné potvrzení).
 
Naše škola bude testovat dodanými neinvazními testy – Singclean
 
Další obecná pravidla:
• OCHRANA NOSU A ÚST pro všechny
 a) zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd)
 b) žáci ZŠ alespoň chirurgickou roušku
• STRAVOVÁNÍ
Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku, budou přihlášeni ke stravování. Pokud se dítě stravovat nebude, musí ho zákonný zástupce odhlásit.
Žáci, kteří budou mít distanční výuku mají možnost odběru stravy do jídlonosičů (nutno přihlásit u vedoucí ŠJ).
• ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin (bude zabezpečeno).
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Možné po předchozí domluvě.
• DOBROVOLNÉ SKUPINOVÉ KONZULTACE
Po domluvě v max. počtu 6 žáků.
• ZPĚV
Nevyučuje se. Bude nahrazeno jinou činností.
• SPORT
Prezenční výuka - Tv dle rozvrhu, pouze venkovní aktivity.
• VSTUP TŘETÍCH OSOB DO ŠKOLY
Je povolen pouze v nezbytně nutných, odůvodnitelných případech na co nejkratší dobu, aby se omezil styk s žáky a zaměstnanci.
 
Přísný zákaz vstupu je pro osoby, které vykazují známky onemocnění!!!

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat