Napište nám

5 + 3

Informace o provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, mílí žáci, od 3. 5. 2021 nedochází v provozu naší školy ke změnám. Pokračujeme nadále v systému rotační výuky I. stupně platného od 12. 4. 2021.

I. stupeň: – výuka v týdenních rotacích celých tříd
V týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021 prezenční výuka 1. A, 2. A (3. A, 4. A, 5. A distanční výuka)
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 prezenční výuka 3. A, 4. A, 5. A (1. A, 2. A distanční výuka)
II. stupeň: – distanční výuka
Základní pravidla provozu školy dle nařízení MŠMT:
• TESTOVÁNÍ na COVID 19 je povinné:
 
a) pro všechny zaměstnance
b) pro žáky ZŠ
c) testování se neprovádí pouze u osob, které byly očkovány a od poslední aplikace uplynulo nejméně 14 dnů a u osob, které prodělaly onemocnění COVID – 19 a od izolace, karantény neuplynulo více jak 90 dnů.
 
Testovat se žáci budou ve škole před zahájením výuky 2x týdně (pondělí, čtvrtek). U žáků 1. stupně ZŠ (1. – 3. třída) a žáků se zdravotním postižením bude připuštěna účast zákonného zástupce na testování při dodržení přísných hygienických opatření a rozestupů.
 
Naše škola bude testovat dodanými neinvazními testy – Singclean
 
Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
• OCHRANA NOSU A ÚST pro všechny
 
 a) Zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd)
 b) žáci ZŠ alespoň chirurgickou roušku
 
• STRAVOVÁNÍ
Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku, budou přihlášeni ke stravování. Pokud se dítě stravovat nebude, musí ho zákonný zástupce odhlásit.
Žáci, kteří budou mít distanční výuku mají možnost odběru stravy do jídlonosičů (nutno přihlásit u vedoucí ŠJ).
• ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin (bude zabezpečeno).
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Možné po předchozí domluvě.
• DOBROVOLNÉ SKUPINOVÉ KONZULTACE
 
Po domluvě v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:
 1) znevýhodněné žáky 2. st. ZŠ
 2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. 
 
• ZPĚV, SPORT
 
Nevyučuje se. Bude nahrazeno jinou činností.
 
• VSTUP TŘETÍCH OSOB DO ŠKOLY
 
Je povolen pouze v nezbytně nutných, odůvodnitelných případech na co nejkratší dobu, aby se omezil styk s žáky a zaměstnanci.
Přísný zákaz vstupu je pro osoby, které vykazují známky onemocnění!!!
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat