Napište nám

9 + 5

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh. Zápisy budou tedy probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 
Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne ve středu 28. 4. 2021 v době od 7:30 – 17:00 hod. bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádost o přijetí, zápisní list či žádost o odklad si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo potřebné dokumenty obdržíte v tištěné podobě v den zápisu na ředitelství ZŠ.
 
Postup zápisu:
1) Zákonný zástupce dítěte si vytiskne (nebo vyzvedne v den zápisu) „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2021-2022“ a „Zápisní list 2021-2022“, vyplní, podepíše a v den zápisu dne 28. 4. 2021 v době od 7:30 do 17:00 hod. dokumenty přinese do ředitelny ZŠ a předá řediteli školy.
 
2) V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, si rodič vytiskne (nebo vyzvedne v den zápisu) „Žádost o odklad školní docházky“, vyplní, podepíše a v den zápisu dne 28. 4. 2021 v době od 7:30 do 17:00 hod. ho přinese do ředitelny ZŠ a předá řediteli školy. Součástí žádosti o odklad školní docházky je doporučení odborného lékaře a doporučení příslušného poradenského zařízení.
V případě dotazů volejte na telefonní číslo 518 382 342.
 
Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 31. srpna 2021 šest let věku, tj. dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení.
 
Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
 
Ve Velké nad Veličkou dne 8. 3. 2021
 
Mgr. František Frýdecký, Ph.D., ředitel školy
 
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat