Napište nám

4 + 1

Informace o provozu školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, mílí žáci, na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 přechází naše základní škola od 1. 3. 2021 u všech ročníků (1. - 9. roč.) na distanční způsob výuky.

Žaci 1. a 2. roč. mají všichni od 1. 3. 2021 odhlášené obědy. V případě zájmu bude možné obědy opět přihlásit (výdej do jídlonosičů od 2. 3. 2021).

U žáků 3. až 9. roč. se systém výdeje obědů nemění.

Pro zajištění základní školní docházky (děti zdravotníků, policie,...) zůstává i nadále určená Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník.

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 
ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:
·        dětí v mateřské škole
·        dětí v přípravné třídě
·        žáků 1. a 2. ročníků základní školy
·        žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
·        dětí v přípravném stupni základní školy speciální
·        žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
·        žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
·        ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:
·        dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
·        žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
·        žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
·        žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
·        při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
·        při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 
A NADÁLE JE POVOLENO:
·        konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
·        konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
·        konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
·        ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
·        konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Usnesení vlády 200.pdf (.pdf, 144.13 KB)
Usnesení vlády 212.pdf (.pdf, 149.51 KB)
Usnesení vlády 216.pdf (.pdf, 154.35 KB)
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat