Napište nám

4 + 4

Informace o provozu školy od 15. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 15. února 2021 je i nadále povolena osobní přítomnost v základní škole jen žákům 1. a 2. ročníků. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 
Rozvrh hodin pro 1. a 2. ročník zůstává jako na začátku školního roku (prezenční výuka). Stále nesmíme míchat skupiny a ve výuce, není možné zpívat a vyvíjet sportovní činnost. Příchod do školy (1. A, 2. A) v 7:30. Žáci vstupují v oddělených skupinách pod dohledem třídní učitelky. ŠD v provozu.
 
Výuka pro 3. až 5. ročník pokračuje povinně distančním způsobem dle přiloženého rozvrhu.
 
Pro 2. stupeň (6. až 9. ročník) bude probíhat výuka povinně distančním způsobem dle přiloženého rozvrhu.
 
Školní jídelna pro přihlášené žáky: Kdo má prezenční výuku, má automaticky obědy přihlášené, pokud nechce, musí si je odhlásit u vedoucí školní jídelny. Žáci 3. – 9. ročníku (distanční výuka) mají obědy odhlášené. V případě zájmu o stravování nutno oběd nahlásit u vedoucí školní jídelny nebo přes elektronický systém.
 

Stále prosíme o dodržování 3R (ruce – rouška – rozestupy)! Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají stále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat