Napište nám

7 + 1

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Žáci 1. stupně a 9. ročníku se od 30. 11. vrací do školy k prezenční výuce. Žáci 6., 7. a 8. ročníků se po týdnu střídají v prezenční a distanční výuce.

1. stupeň ZŠ: celý 1. stupeň prezenční výuka.
2. stupeň ZŠ: 9. ročník - prezenční výuka.
2. stupeň ZŠ: 6. - 8. ročník - rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
Rozpis rotační prezenční výuky pro žáky 6. 7. a 8. ročníku
30. 11. - 4. 12. 2020
  • prezenční výuka (ve škole): 6. A, 7. A., 8. A
  • distanční (výuka na dálku): 6. B, 7. B 
7.12. - 11.12. 2020
  • prezenční výuka (ve škole): 6. B, 7. B
  • distanční (výuka na dálku): 6. A, 7. A., 8. A
1.  Třídy s prezenční výukou (ve škole) jsou vzdělávány podle platného rozvrhu hodin. 
2. Třídy s distanční výukou (výuka na dálku) jsou vzdělávány podle aktuálního rozvrhu hodin pro distanční výuku (rozvrh videohovorů - viz níže přiložené soubory).
3.  Všichni žáci ve škole mají přihlášené obědy.
 
Škola se nadále řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pokyny odpovědných státních orgánů.
Základní pravidla k 30. 11. 2020:
  • zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění,
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
  • každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické uložení,
  • žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou,
  • zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech.
 

Mgr. František Frýdecký, Ph.D.

ředitel školy

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat