Napište nám

8 + 7

Mimořádné opatření 12. 10. 2020

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek vyhlásil ministr zdravotnictví nová opatření, která se dotýkají provozu školy, a to od pondělí 12. 10. 2020. Na základě těchto opatření upravujeme provoz školy takto:
 
1. Provoz 1. stupně ZŠ je nezměněn, probíhá běžná výuka dle rozvrhu s omezením zpěvu, dočasně přerušena výuka plavání.
 
2. Provoz školní družiny se nemění.
 
3. Provoz 2. stupně ZŠ se upravuje takto:
 
1. týden (pondělí 12. 10. – pátek 16. 10. 2020)
 
Výuka ve škole 6. A, 7. A, 9. A
Distanční výuka – doma 6. B, 7. B, 8. A
 
 2. týden (pondělí 19. 10. – pátek 23. 10. 2020)
 
Výuka ve škole 6. B, 7. B, 8. A
Distanční výuka – doma 6. A, 7. A, 9. A
 
Výuka ve škole se uskuteční podle platného rozvrhu.
 
Distanční výuka realizována prostřednictvím Google Classroom  (hlavní vzdělávací a komunikační prostředek).
 
Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání (výuka ve škole), se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
 
4. Školní jídelna je v provozu bez omezení. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje, v době stanovené vedoucí školní jídelny (10.30 – 11.00). Žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem a nemají zájem o školní stravování, si obědy odhlásí.
 
5. Kroužky
Činnost dočasně přerušena (Školní klub - nebude v provozu).
 
6. Výuka náboženství
Výuka náboženství se uskuteční podle platného rozvrhu (neplatí pro třídy na distanční výuce).
 

Ve dnech 26. a 27. října 2020 nebude probíhat výuka (ani distanční způsob vzdělávání), opatřením MŠMT jsou tyto dny stanoveny jako dny volna.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat