Napište nám

6 + 6

Mimořádné opatření 5. 10. 2020

Vážení rodiče, mílí žáci,

v návaznosti na Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 3/2020 ze dne 1. října 2020 dochází od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 k těmto změnám spojeným se vzděláváním.
1) VÝUKA
Prezenční vzdělávání žáků I. a II. stupně základních škol nadále pokračuje s dílčími změnami (viz. body 2 a 3).
2) TĚLESNÁ VÝCHOVA
Hodiny tělesné výchovy na I. stupni budou probíhat jako doposud. Na II. stupni nejsou povoleny sportovní činnosti uvnitř ani venku, výuka však nebude zrušena, žáci budou mít v rámci TV vycházky do okolí školy. Nutnost vhodného oblečení a obuvi.
3) HUDEBNÍ VÝCHOVA
Na obou stupních ZŠ je zakázán zpěv, v hodinách hudební výchovy se žáci budou věnovat učivu spojenému s hudbou (slohy, skladatelé, nástroje apod.).
4) KROUŽKY
Nejsou zakázány a pokračují podle původního rozpisu. Prosíme všechny, aby během kroužků dodržovali platná hygienická nařízení (vnitřní prostory 10 osob, vnější prostory 20 osob). Informace o organizaci a rozdělení do skupin žákům podají vedoucí kroužků.
 
5) DRUŽINA

Bez dalších změn.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat