Napište nám

3 + 1

Řád školní jídelny

Výdej obědů ve školní jídelně probíhá od 11,30 - 13,35 hod.

Dohled zde zajišťují pedagogičtí pracovnici nebo jiní zaměstnanci školy.

Úklid v jídelně během výdeje obědů zajišťují pracovnice školní kuchyně.

Obědy je možno odhlásit den předem vždy do 14,00 hod. Strávník smí oběd odhlásit pouze z důvodu nepřítomnosti ve škole nebo po dobu trvání nemoci. Pokud oběd nestačíte odhlásit, můžete si ho odebrat do jídlonosičů do 13,35 hod.

Placení obědů probíhá pravidelně poslední týden v měsíci na další měsíc, a to v kanceláři ŠJ od 7,00 - 15,00 hod. Strávník, který nemá zaplacené obědy, se nesmí dále stravovat ve ŠJ.

Telefon do školní jídelny: 518 329 256

Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně ke všem osobám v jídelně. Je nutno dodržovat hygienické zásady a také společenská pravidla.

Připomínky k pokrmům může strávník hlásit vedoucí ŠJ, kuchařkám nebo dozoru v jídelně. Stížnosti můžete zapsat i do odhlašovacího sešitu v jídelně.

Jídelní lístek je rozepsán na dva týdny předem. Je vystaven v jídelně i před jídelnou u terminálu, na kterém se strávníci mohou odhlašovat z obědů nebo si na něm mohou volit obědy.
Zpracováno podle vyhlášky 107/2005Sb., 137/2004Sb.,108/2001Sb.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat