Napište nám

3 + 1

Přehled činností a aktivit žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE  OKRESNÍ KOLO
 
Dne 11. 2. 2020 se v prostorách gymnázia v Hodoníně konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kde naši školu úspěšně reprezentovala Johana Prachařová z 9. A. Z celkových 24 zúčastněných Johanka obsadila 3. místo. Probojovat se musela poslechovým cvičením, které eliminovalo některé soutěžící k dalšímu postupu. Prokázat musela schopnost hovořit na téma denní rutiny, pohotově reagovat na otázky a sebevědomě popsat obrázek. Johance moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
 
PYTHAGORIÁDA  ŠKOLNÍ KOLO
  
V lednu a únoru 2020 se žáci 5. – 8. ročníků zúčastnili školního kola matematické soutěže „PYTHAGORIÁDA“. Soutěžící řešili 15 úloh. Na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času. Úspěšným řešitelem školního kola Pythagoriády  5. ročníku se stal Tomáš Šišpera. Tomáš splnil bodový limit pro další postup v soutěži a postupuje do okresního kola této soutěže.  Na 2. – 4. místě se umístili Motyčka Ondřej, Krausová Barbora a Kománková Karla. Nejúspěšnější řešitelé v 6. ročníku: Jolana Jagošová, Lucie Tománková, Martin Tomčala, Filip Vaněk. V 7. ročníku se vítězství dělilo mezi Natálii Křížovou a Julii Kohútovou. V 8. ročníku se nejúspěšnějšími řešiteli stali Mirek Kománek, Miroslav Ledvina, Dominik Miškeřík a Martin Rumíšek. Do okresního kola postoupil Mirek Kománek. Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
 
PLES ŠKOLY
 
V pátek 31. ledna 2020 se konal jako každý rok tradiční školní ples na kulturním domě ve Velké nad Veličkou. Letošním tématem byla Hvězdná obloha. Nejprve se mohla veřejnost podívat na polonézu žáků devátého ročníku i na generálce před zahájením plesu. Pod vedením paní učitelky Zajíčkové, předvedli letošní tanečníci a tanečnice v obou vstupech i na generálce velkou snahu a šikovnost a moderátorky Táňa Slováková a Kateřina Zrínyová excelovaly svým projevem i výstupem na podiu. Nově se také přišlo s nápadem uspořádat soutěž o královnu a krále plesu, ve které se vítězi stali Johana Slováková a Matěj Malečík. Mimo jiné si hosté zkusili štěstí u bohaté tomboly či si zatancovali nebo zazpívali pod už tradičním doprovodem skupiny JaGr Band.
 
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE  ŠKOLNÍ KOLO
 
V úterý 28. ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Účastnili se ho žákyně a žáci osmého a devátého ročníku, kteří si porovnali znalosti a schopnosti v oblasti poslechu, četby a vlastního vyprávění.  Stupně vítězů tentokrát ovládli deváťáci. Na třetím místě se umístila Táňa Slováková, druhé místo obsadil Filip Onderka, zaslouženou vítězkou a taktéž postupující na okresní kolo se stala Johana Prachařová. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme.
 
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
 
Ve dnech 19. – 24. ledna se Masarykova základní škola Velká nad Veličkou vypravila na lyžařský kurz, tradičně jako každý rok. Ubytováni jsme byli na Horském hotelu Brans ve Ski areálu Kopřivná na Malé Morávce. Po celý čas pobytu byl program nabitý. Většinu času jsme trávili na sjezdovce jako družstva A, B a C. Jeden den jsme absolvovali výlet na běžkách. Neminul nás ani výšlap na Praděd. Dokonce jsme měli možnost, užít si relaxu přímo na hotelu v moderně vybavené relaxační zóně. Naše lyžařské výkony jsme zhodnotili závodním slalomem na konci výcviku. Děti si lyžák moc užily a odjížděly domů s krásnými vzpomínkami.
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA  OKRESNÍ KOLO
 
V úterý 14. ledna 2020 proběhlo ve Strážnici okresní kolo dějepisné olympiády. Naši základní školu reprezentovala Anna Sládková, která se umístila na pěkném šestnáctém místě (30 soutěžících).
 
INTERAKTIVNÍ DOPOLEDNE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU
 
Dne 7. 1. 2020 se žáci z devátého ročníku účastnili dopoledního programu na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Škola působí velmi moderně a vstřícně. Zástupce ředitele školy hned v úvodu přednesl motivační projev o důležitosti správného výběru střední školy, což je pro žáky a rodiče jistě nelehký úkol. Hovořil o důležitosti technických oborů pro budoucnost světa a také připomenul, že i ženy mají své místo v technických oborech. Interaktivní prezentací škola předvedla nabízené maturitní i učební obory, včetně oboru strojírenství, mechanik elektrotechnik, ale také elektrikář či operátor logistiky. Po představení jednotlivých oborů se žáci vydali přímo do učeben a laboratoří školy, seznámili se s odbornými přístroji potřebné k výuce, navštívili učebnu automatizace a robotiky nebo sál s 3D projekcí. Žáci si rozšířili přehled o dalším možnosti rozvíjení svého potenciálu.
 
EXKURZE DO KORDÁRNY
 
V pondělí 16. prosince navštívili žáci devátých tříd místní textilní podnik Kordárnu. Nejprve proběhlo krátké bezpečnostní školení, aby prohlídka výrobních hal proběhla jak má. Následně  byli žáci seznámeni s historií firmy. Žáci zjistili, co se v Kordárně vlastně vyrábí a jaké je použití výrobků podniku. Poté pod odborným doprovodem paní Ing. Lenky Slovákové, maminky naší žákyně 9. třídy, zhlédli samotný provoz. Získané znalosti pak žáci  zúročili v krátkém testu, který pro ně připravili pracovníci personálního oddělení. Pro vítěze byly nachystány hodnotné ceny. Ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Každý si  odnesl balíček s reklamními předměty i s něčím sladkým k zakousnutí. Návštěva Kordárny byla pro žáky přínosem, neboť se nejen podívali do prostor, kde mnozí rodiče či prarodiče pracují nebo pracovali, ale otevřela se jim i možnost budoucí pracovní příležitosti nejen v textilním oboru, ale i v mnoha dalších jiných oborech.
 
AKCE 8. ROČNÍKU ZA VOLBOU POVOLÁNÍ
 
Dne 13. 12. 2019 jsme se se žáky 8. ročníku zúčastnili Módní show „ Black and white“  ve Strážnici,  kterou pořádá každoročně Střední škola Strážnice za účelem prezentace svých uměleckých oborů. Před Módní show jsme navštívili nové prostory střední školy, kde se žáci blíže seznámili s obory,  které se na této škole vyučují. Obory jak umělecké, tak technické.  Novinkou je, že škola na žádost firem upravuje  od příštího školního roku obor Technické lyceum se zaměřením na vývoj aplikací. Odborníci s tímto zaměřením na trhu práce chybí, a tak škola upravuje učební plán a vychází vstříc. Vyučující této školy si pro naše žáky připravily workshopy technického zaměření, žáci si vyzkoušeli  i jízdu v traktoru, stejně jako řízení robotků. Robotika je na této škole zprostředkovávána formou kroužku nejenom pro žáky střední školy, ale i pro zájemce z řad žáků ze základních škol. Žákům se ve škole líbilo, ale čas se nachýlil na přesunutí na Módní show, kde si pro nás modelky střední školy připravili prezentaci svých navržených a vlastnoručně vyrobených krásných modelů. Interaktivní dopoledne zakončené módní přehlídkou splnilo očekávání smysluplně stráveného dne.
 
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
 
V prosinci se žáci 1. stupně zúčastnili Vánočního vystoupení ZUŠ ve Veselí nad Moravou. V programu se představili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Výtvarný obor připravil do programu projekci výtvarných prací. Jednou ze sólistek byla také žákyně naší školy Míša Kadubcová z 2. A. Po koncertě jsme navštívili v Městské galerii na Panském dvoře výstavu Zima Josefa Lady. Žáci si tak mohli prohlédnout obrazy se zimními a vánočními motivy, zhlédnout Ladovy pohádky a vyfotit se ve fotokoutku. Připraveny byly také dílničky, kde si mohli všichni vyrobit přáníčko nebo vykreslit obrázek.
 
HVĚZDÁRNA BRNO
 
Dne 11. 12. 2019 v 9 hodin ráno se žáci 4. a 5. ročníků vydali na cestu vlakem do Brna navštívit hvězdárnu. Program se odehrával ve hvězdárenském kině, kde se promítal naučný film o souhvězdí s odborným komentářem průvodce. Dětem se výlet moc líbil a už se těší na další akci.
 
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ LOUSKÁČEK
 
Na Mikuláše, 6. prosince, navštívili šesťáci Brno, v Národním divadle Brno ten podvečer tančili děti i dospělí vánoční pohádku Louskáčka. Balet spolu s prohlídkou vánočně vyzdobeného města všechny nakazil sváteční atmosférou.
 
MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA
 
Jako každý rok, tak i letos přišel do naší školy 5. prosince sv. Mikuláš spolu se skupinou andělů a čertů. Postupně navštívili všechny třídy, kde hodné a poslušné děti pochválili a naopak ty zlobivé a nepořádné pokárali. Při zpěvu písně, kterou se žáci vykoupili ze svých prohřešků, pak rozdávali dětem sladkosti, ale také ořechy a brambory. Nejmenší školáci byli obdarováni čertovskou omalovánkou. Skupinka zavítala také do ředitelny, školní kuchyně i do Sluníčka, kde rozdávali balíčky nejmenším dětem. Tato obchůzka je pořádána každoročně a je vždy výsadou pro deváťáky, kteří se jí aktivně účastní. Letošní skupina byla výjimečná svou aktivitou, vstřícností a ohleduplností čertů k nejmenším dětem. Za to jim velmi děkuji. Navíc to také byla skupina, která se od těch předešlých pyšní jednou zvláštností. Poznali jste, že sv. Mikuláš byla dívka? Ještě jednou všem velký dík a příští rok se zase se sv. Mikulášem setkáme.
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
 
Dne 4. 12. 2019 proběhlo základní kolo biologické olympiády na naší škole v učebně přírodopisu. Letos se přihlásil pouze jeden žák osmé třídy Lukáš Lipár. Čekala ho dvouhodinová práce na téma: Těžký život ve vodě. Téma bylo rozděleno do tří částí. První část byla zaměřena na praktické pozorování rašeliníku pod mikroskopem. Druhá část bylo poznávání rostlin, živočichů a hub. Třetí část se skládala z teoretických vědomostí. Získal 55 bodů. Postupuje do okresního kola. Blahopřejeme.
 
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
 
Základní kolo 46. ročníku olympiády v mateřském jazyce proběhlo v naší škole 26. listopadu, v učebně dějepisu se sešlo tentokrát pouze osm soutěžících.  Čekalo je hodinové zápolení s gramatickými jevy a potom hodinové tvoření ve stylistice. Slohový úkol byl tentokrát na volné téma, takže vzniklo osm různorodých prací, každá na velmi dobré úrovni. Do okresního kola, které proběhne 20. ledna v Břeclavi na Gymnáziu a jazykové škole Břeclav, postupují z naší kategorie dvě žákyně s nejvyšším počtem bodů. Reprezentovat nás budou Johana Prachařová a Adina Macková z 9. A. Gratulujeme a budeme držet palce.
 
 

Jméno, příjmení

třída

pořadí

počet bodů

 

Johana Prachařová

9. A

1.

43

Adina Macková

9. A

2.

41

Johana Slováková

9. A

3.

40

Natálie Supová

9. A

4.

34

Kateřina Zrínyová

9. A

5.

33

Anna Sládková

9. A

6.

30

Matyáš Rudzan

8. A

7. – 8.

27

Aneta Sťahlová

9. A

7. – 8.

27

 
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
 
Dne 20. 11. 2019 proběhlo základní kolo dějepisné olympiády. Nejlepšího výsledku dosáhla Anna Sládková, která postoupila do okresního kola.
 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KDY BUDE PO VÁLCE
 
V úterý 19. listopadu se žáci vydali do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, aby zhlédli představení „Kdy bude po válce“, tedy představení, které ohromnou vizuální scénou předalo žákům zážitky jedné rodiny ze Slovácka v období války. Jednalo se o autentické zápisky a dopisy z doby, kterou bychom jistě dnes nechtěli zažít. Žáci mohli plně proniknout do období válečného světa a života žen, dětí a mužů, kteří položili svůj život za vlast.
 
INTERAKTIVNÍ DOPOLEDNE
 
Žáci devátého ročníku se v pátek 15. 11. vydali s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní do zázemí střední školy – Obchodní akademie ve Veselí nad Moravou, což je pro žáky jedna z nejbližších středních škol v rámci dojezdové vzdálenosti. Škola je spojená s odborným učilištěm, kde se žáci dozvěděli o možných oborech pro budoucí praxi. Dopoledne zahájila výchovná poradkyně školy krásným proslovem o důležitosti vzdělání a také o stále více chybějících pracovních pozicích v rámci učilišť. Poté, již rozděleni do skupin, plnili interaktivní úkoly spojené s danými předměty na škole, např. ovládání robotických aut, rychlostní psaní všemi deseti či programování. Nechyběla ani prohlídka zázemí školy včetně tělocvičny a všech odborných učeben. Pro žáky neuvažující o studiu na OA, ale spíše učilišti, byly žákům prakticky předvedeny hlavní obory, např. opravář zemědělských strojů, obráběč kovů nebo automechanik, přičemž si okusili jízdu na trenažéru pro budoucí řidičské oprávnění nebo dokonce svařování. Dopoledne bylo pro všechny velmi přínosné.
 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠŤASTNÝ PRINC
 
Žáci sedmé a osmé třídy vyplnili pondělní dopoledne dne 11. 11. návštěvou divadla a dějepisnou exkurzí. Nejprve brzy po ránu zamířili do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na hru Šťastný princ. Zavítali sem herci až z Kladna a v nápaditém aranžmá předvedli velmi povedené představení i s řadou výchovných a naučných momentů. Další část dne strávili v památníku Velké Moravy „Na Valách“ ve Starém Městě. Na příběhu fiktivního Mojslava si zopakovali znalosti z dějepisu.
 
EXKURZE BRNO
 
Dne 8. listopadu pořádala naše škola pro žáky 6. tříd návštěvu Technicko-vzdělávacího centra VIDA v Brně s výukovým programem Chytřejší než Holmes, kde si žáci ověřovali své znalosti především z matematiky, fyziky a chemie. V rámci centra žáci navštívili představení  Science show zaměřené na výbuchy. Po dopolední návštěvě VIDY jsme se přesunuli na exkurzi do Moravského zemského muzea v Brně do pavilonu Anthropos, kde jsme navštívili  expozici o vývoji a chování člověka od pravěku do současnosti. Akci konáme za účelem podpory technického vzdělání formou hry a zábavy a vždy se ji snažíme ještě propojit s nějakou exkurzí (vzhledem k větší vzdálenosti z místa bydliště). Tentokrát jsme ji propojili s exkurzí do Moravského muzea, pavilonu Anthropos.  Žáci se na akci těšili a návštěva obou výstav splnila očekávání.
 
SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD
 
Světluškový průvod se letos konal v pondělí 4. 11. Sraz byl v zahradě MŠ a cesta vedla kolem hlavní silnice ke Kulturnímu domu, kde všechny účastníky přivítal ohňostroj. Dále akce pokračovala v sále KD, kde mohli účastníci zhlédnout krátké divadelní vystoupení divadelního kroužku a vyslechnout si básničky a písničky dětí z MŠ i ZŠ. Akce byla zakončena krátkou diskotékou.
 
DĚJEPISNÁ EXKURZE MIKULČICE
 
Sedmáci využili dne 25. 10. jeden z posledních slunných a teplých dnů k návštěvě Slovanského hradiště v Mikulčicích. Žáci byli seznámeni nejen se zdejšími nálezy z doby Velkomoravské říše, ale součástí exkurze byl i doprovodný program. Jednalo se o praktické ukázky práce archeologa, hraní her a třešničkou na pěkném dni bylo představení dravých ptáků a jejich výcviku.
 
DRAKIÁDA
 
Koncem října jsme pro žáky 1. stupně uspořádali Drakiádu. Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo. Vítr nám sice moc nepřál, ale i tak se podařilo postupně draky dostat nahoru na oblohu.
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
 

Dne 22. 10. 2019 proběhlo základní kolo Přírodovědného klokana. Zúčastnilo se 37 žáků z osmé a deváté třídy. Pořadí: 1. Dominik Miškeřík, 2. Kateřina Zrínyová, 3. Adina Macková.

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PYŠNÁ PRINCEZNA
 
Celý 1. stupeň se vypravil dne 16. 10. 2019 na divadelní představení „Pyšná princezna“ do Strážnice. Divadelní společnost Julie Jurištové z Prahy představila tuto překrásnou pohádku formou muzikálu. Žákům se představení velmi líbilo a herce odměnili mohutným potleskem.
 
PROJEKT 72 HODIN
 
Naše škola se letos opět zapojila do celostátního projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Žáci 3. A a 5. B se postarali o úklid některých částí obce a okolí řeky Veličky. Veškerý odpad pak odevzdali na sběrném dvoře. Žáci 4. A tvořili krmítka pro ptáčky.
 
CESTA ZA HISTORIÍ A POZNÁNÍM
 
Ve středu 9. října jsme se vypravili do blízkého okolí. Cílem naší cesty byl Uherský Brod. V hodinách dějepisu jsme věnovali pozornost Janu Amosi Komenskému, našemu slavnému krajanovi. A teď jsme jeli zúročit naše vědomosti. V muzeu nás čekal program Pátračka. Pracovník muzea nám zadal úkoly a my se rozběhli s baterkami po muzeu pátrat po informacích. Nikdo se neztratil a všichni úkol víceméně splnili. Autobus nás převezl do Buchlovic. Naším tématem je baroko. Zaměřili jsme se na uspořádání v krajině, architekturu, vnitřní vybavení, oblečení a život šlechty. Procházku zámkem vystřídala prohlídka parku. Získané znalosti jsme zúročili po návratu do školy, všichni výletníci z 8. A byli úspěšní.
 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V HODONÍNĚ

Dne 3.10. 2019 se třída 9. A zúčastnila Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde se žáci mohli osobně seznámit s vybranou střední školou a také načerpat informace o celé škále ostatních středních škol v Jihomoravském a Zlínském kraji. Žáci měli prostor k tomu, aby se u stánku školy zeptali na potřebné informace. Příjemným zpestřením byla i prezentace Střední školy Strážnice, kde žáci měli možnost vidět studentky školy na vlastní módní přehlídce. Akce byla pro zúčastněné velkým přínosem, protože získali nejen přehled o možnostech studia, ale také o různých oborech a povoláních.

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat