Napište nám

7 + 2

Přehled činností a aktivit žáků za 1. pololetí školního roku 2018/2019

EXKURZE OSMÉ TŘÍDY – STRÁŽNICE
 
Dne 7. prosince se třída 8. A vydala na každoroční módní show pořádanou střední školou Strážnice. Přehlídce předcházela prezentace školy a žáci se tak mohli podívat do všech prostor, což mohlo případné uchazeče nadchnout. Paní zástupkyně tak žákům ukázala nejen práci klasických oděvních, aranžérských a grafických oborů, učebny i vybavení, ale také jim umožnila nahlédnout do zcela nových dílen s CNC stroji, které se budou otevírat k následujícímu školnímu roku. Osobně si žáci také mohli vyzkoušet práci s grafickým programem 3D MAX, který se v oboru strojírenství používá k projektování. Prohlídku zakončila skvělá módní přehlídka pod tematickým názvem Ledové království, kde žáci a maturanti z oboru móda, styl a média prezentovali svá díla.
 
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
 
Ve čtvrtek 29. 11. proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 13 žáků. Vítězkou se stala Marie Okénková, druhé místo obsadila Tereza Miškeříková a třetí příčku Nikola Štefánková. Blahopřejeme.
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Letošní téma olympiády „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“ bylo obtížné. Zahrnovalo dějiny od Sámovy říše v 7. století až po století dvacáté. Přesto se našlo osm odvážných, kteří přišli ve čtvrtek 22. Listopadu otestovat své znalosti z historie. Nejstatečnějším rytířem na poli historického klání se stala Marie Okénková, která získala ze 70 možných celkových bodů 62. Do okresního kola by ji mohli doprovázet Tereza Miškeříková ze druhého místa a Samuel Miškeřík z místa třetího. Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

     Ve středu 14. 11. 2018 navštívili žáci 1. stupně naší ZŠ divadelní představení "Sněhová královna" ve Zlíně. V osm hodin všichni nasedli do tří autobusů a kolem deváté hodiny jsme byli na místě. Pak si děti v klidu posvačily a nakoupily v místním bufetu nějaké pamlsky. V 10 hodin začalo divadelní představení. Bylo to zpracování klasické pohádky H. Ch. Andersena, kde se dobrosrdečná Gerda vydává zachránit svého přítele Kaje, kterého unesla Sněhová královna. Divadelní představení bylo velmi hezky zpracované. Moc dobře a rychle byly řešeny výměny kulis, které herci jen zvedali z podlahy nebo je sklápěli. Vznešeně a majestátně na scénu nastupovala královna se svým doprovodem. Celé představení bylo prokládáno zpěvem a doprovázeno hudbou i světelnými efekty. Dětem se nejvíce líbily vtipné scény: rozhovor Kaje  s Gerdou a babičkou v domečku, setkání Gerdy s havranem a přepadení Gerdy loupežníky. Celkově byla pohádka moc hezky zpracovaná a už se všichni těšíme na další divadelní představení.

 
SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD

     První listopadový den se již jako každoročně konal světluškový průvod. Světlušky tentokrát začínaly svůj pochod od obecního úřadu, kde si nejdříve mohly prohlédnout vyřezávané dýně. Průvod pokračoval kolem pekárny a Psí uličkou směrem k nově zrekonstruovanému kulturnímu domu. Aby se světluškám lépe pochodovalo, tak jim k tomu místní rozhlas vyhrával známé melodie z dětských pohádek. Po cestě několik světlušek poztrácelo svoje lampiony, protože foukal velmi silný vítr. Přesto do cíle dorazili všichni. U kulturního domu následoval krátký kulturní program. Vystoupily děti z mateřské i základní školy se svým nacvičeným pásmem. Pro děti bylo připravené překvapení v podobě ohňostroju, na který se všichni těšili, ale z důvodu silného větru se nemohl uskutečnit. Dětí přišlo opravdu hodně, ať už to byly děti z mateřské školy nebo už ty větší – školáci. V početném průvodu šli také tatínci a maminky, ťapala malá batolata a v kočárcích pospávala miminka, jejichž kočárky byly také osvětleny lampiony. Po skončení průvodu se mohli jít všichni podívat do školy na halloweenskou výstavu dětí ze školní družiny. Akce se vydařila, těšíme se opět na příští rok. 

DRAKIÁDA

     Babí léto bylo v plném proudu a my jsme chtěli využít poslední teplé podzimní chvilky. Vítr foukal tak akorát, takže ideální počasí pro naši drakiádu. Na obloze se vznášelo přes 30 draků, které jsme na závěr odměnili. Diplom si odnesli žáci za tyto kategorie: Martin Janás,  2. A, za nejhezčího draka, Lucie Slováková, 4. A, za nejdéle létajícího draka, Matyáš Prášek, 2. A, za nejvýše létajícího draka, Anna Holčíková, 5. A, za nelétajícího draka, Filip Miškeřík, 4. A, za nejzamotanějšího draka.
 
PROJEKT 72 HODIN 
    
     Již třetím rokem se zapojujeme do celorepublikové dobrovolnické akce Projekt 72 hodin. S našimi školními projekty „Čtvrťáci pomáhají přírodě“ a „Páťáci pomáhají přírodě“ jsme se vydali vyčistit naše okolí. Tuto akci jsme spojili s návštěvou sběrného dvora, kam jsme nasbíraný odpad odevzdali. Za odměnu jsme se mohli zvážit na mostové váze. Naše celková hmotnost byla 2440kg.
 
AKCE DEVÁTÝCH TŘÍD ZA VOLBOU POVOLÁNÍ
    
     Dne 4. 10. 2018 se vycházející žáci naší školy v počtu 28 žáků zúčastnili XXII. Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde vystavovatelé středních škol podávali zájemcům z řad žáků, rodičů i učitelů, informace týkající se dalšího vzdělávání po ukončení základní školní docházky. Žáci si zjišťovali studijní možnosti na gymnáziích, středních odborných školách, odborných učilištích a praktických školách. Stejně jako každý rok zde byli i zástupci z Úřadu práce v Hodoníně. Dopoledne strávené na veletrhu bylo zpříjemněné kulturním vystoupením i předváděním rukodělných činností žáků středních škol a učilišť. Akce se zdařila a mnozí žáci zde našli směr dalšího profesního rozvoje.
 
DEN S ARCHEOLOGEM V MIKULČICÍCH
 
     Ve čtvrtek 27. září nás pozvali do Mikulčic. V areálu Velkomoravského hradiště připravili Den s archeologem. Vypravili se tam osmáci, kteří areál doposud nenavštívili. A bylo co dělat. Hned v úvodu si nás rozdělili pořadatelé na dvě skupinky a dostali jsme časový harmonogram se čtyřmi stanovišti, která jsme postupně navštívili. Zajímavý byl náhled do života na Velké Moravě v podání pana Stohra v autentických prostorách kostela. Děti zaujal svým moderním pohledem „na věc“. Povídání s archeologem nás posunulo do jiné problematiky, vyprávěl zasvěceně o praktických záležitostech provázejících každý výzkum, ukázal nálezy, nářadí archeologa, v závěru se sami žáci pokusili o odkryv naleziště. Středověká hra Drveník neměla chybu a závěrečné vystoupení skupiny Styrke nás zavedlo do tábora Velkomoravanů, ukázalo způsob života, oblékání, a hlavně boj Velkomoravanů s Vikingy. Ještě jsme se prošli po lokalitě a tím završili naše seznamování se s životem předků.
 
EXKURZE SEDMÉ TŘÍDY – MODRÁ, VELEHRAD

     Pátek 21. září byl hezký slunečný den. Žáci sedmé třídy poznávali život na Velké Moravě. V archeoskanzenu v Modré vyzkoušeli jídlo, oblečení, učili se staroslověnsky ve škole, podívali se, jak hrnčíř vyrábí na kruhu nádobí, prohlédli si obydlí, seznámili se s bojovou strategií a stříleli z luku. Kousek dál ve Velehradě v důstojném prostředí baziliky odhalovali dobové souvislosti Cyrilometodějské mise a našeho kraje. Svědomitě vyhledávali v překrásné výzdobě chrámu všechny indicie, které nakonec vytvořily mozaiku pobytu Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. Průvodci děti pochválili za kázeň i znalosti, spokojeni byli všichni.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat