Napište nám

9 + 3

Výsledky voleb do školské rady na období 2012 - 2015

Za pedagogické pracovníky byli do školské rady dne 12. 4. 2012 na pedagogické radě zvoleni:

      -          Mgr. Ludmila Hlaváčová

      -          Mgr. Oldřich Janouch

Volby členů z řad zákonných zástupců žáků do školské rady proběhly v době od 17. do 20. dubna 2012. Zákonní zástupci žáků obdrželi volební lístky s 6 kandidáty, které si sami navrhli. Celkem bylo odevzdáno 80 % volebních lístků.

Pořadí kandidátů:

      1.      Rostislav Machálek                  81 hlasů

      2.      Mgr. Eva Prachařová               70 hlasů

      3.      Eliška Jakubíčková                   67 hlasů

      4.      Ing. Štefan Pekník                    49 hlasů

      5.      Ing. Maria Tomčalová               45 hlasů

      6.      Jaroslava Maňáková                 36 hlasů

Zvoleni byli pan Rostislav Machálek a paní Mgr. Eva Prachařová.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat ve školské radě a těšíme se na spolupráci s novou školskou radou.

Školská rada v novém složení zasedne poprvé v červnu 2012, poté co budou jmenováni zbývající dva členové zřizovatelem školy.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat