Napište nám

4 + 1

Informace pro zákonné zástupce - COVID19

Z rozhodnutí KHS JMK byla s platností od středy 24. 11. 2021 převedena do karantény z důvodu kontaktu s COVID19 pozitivní osobou třída 9. A a s platností od 25. 11. 2021 následující třídy: VIII. A, VIII.B. Dále s platností od 26. 11. 2021 VI. A. a od 2. 12. 2021 VI. B a VII. B.

Tyto třídy přecházejí do režimu distanční výuky buď v on-line režimu nebo off-line režimu. Pokud je v režimu distanční výuky vyučující na pracovní neschopnosti, nebudou hodiny suplovány. Zadáním je samostatné opakování učiva.

Jde o kontakty ze dne 18. 11. a 19. 11. 2021. Dle instrukce KHS je nutné absolvovat  5. - 7. den od posledního kontaktu s infikovanou osobou PCR test. Pro některé žáky tato lhůta končí zítra 25. 11. 2021, pro jiné až v pátek 26. 11. 2021. S ohledem na obsazenost termínů na PCR testy, se doba karantény může prodloužit.
 
Pro dny distanční výuky jsme automaticky odhlásili obědy všem žákům.

Další aktuální informace budou předávány prostřednictvím třídních učitelů.

Žádáme zdvořile rodiče, aby informovali v co nejkratší době školu (třídního učitele) o skutečnosti, že jeho dítě je pozitivní. Děkujeme.

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat