Napište nám

6 + 2

Informace pro rodiče - Otevření škol pro žáky 6., 7., 8. ročníků

Na základě informací MŠMT o postupném uvolňování mimořádných opatření, bude  žákům 2. stupně umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Socializační aktivity.

Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Účast na těchto aktivitách je pro žáky dobrovolná.
 
Žákova přítomnost ve škole je podmíněna odevzdáním vyplněného čestného prohlášení (uvedené v příloze) v první den nástupu do školy a dvěma rouškami a igelitovým sáčkem k uložení roušky.
  
O složení skupin a časovém rozvrhu práce budou rodiče informováni prostřednictvím třídních učitelů.
 
Mgr. František Frýdecký, Ph.D.
ředitel školy
 
 
Čestné prohlášení.pdf (.pdf, 268.76 KB)
© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat