Napište nám

5 + 4

Přehled činností a aktivit žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
 
Základní kolo 46. ročníku olympiády v mateřském jazyce proběhlo v naší škole 26. listopadu, v učebně dějepisu se sešlo tentokrát pouze osm soutěžících.  Čekalo je hodinové zápolení s gramatickými jevy a potom hodinové tvoření ve stylistice. Slohový úkol byl tentokrát na volné téma, takže vzniklo osm různorodých prací, každá na velmi dobré úrovni. Do okresního kola, které proběhne 20. ledna v Břeclavi na Gymnáziu a jazykové škole Břeclav, postupují z naší kategorie dvě žákyně s nejvyšším počtem bodů. Reprezentovat nás budou Johana Prachařová a Adina Macková z 9. A. Gratulujeme a budeme držet palce.
 
 

Jméno, příjmení

třída

pořadí

počet bodů

 

Johana Prachařová

9. A

1.

43

Adina Macková

9. A

2.

41

Johana Slováková

9. A

3.

40

Natálie Supová

9. A

4.

34

Kateřina Zrínyová

9. A

5.

33

Anna Sládková

9. A

6.

30

Matyáš Rudzan

8. A

7. – 8.

27

Aneta Sťahlová

9. A

7. – 8.

27

 
 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
 
Dne 20. 11. 2019 proběhlo základní kolo dějepisné olympiády. Nejlepšího výsledku dosáhla Anna Sládková, která postoupila do okresního kola.
 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KDY BUDE PO VÁLCE
 
V úterý 19. listopadu se žáci vydali do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, aby zhlédli představení „Kdy bude po válce“, tedy představení, které ohromnou vizuální scénou předalo žákům zážitky jedné rodiny ze Slovácka v období války. Jednalo se o autentické zápisky a dopisy z doby, kterou bychom jistě dnes nechtěli zažít. Žáci mohli plně proniknout do období válečného světa a života žen, dětí a mužů, kteří položili svůj život za vlast.
 
INTERAKTIVNÍ DOPOLEDNE
 
Žáci devátého ročníku se v pátek 15. 11. vydali s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní do zázemí střední školy – Obchodní akademie ve Veselí nad Moravou, což je pro žáky jedna z nejbližších středních škol v rámci dojezdové vzdálenosti. Škola je spojená s odborným učilištěm, kde se žáci dozvěděli o možných oborech pro budoucí praxi. Dopoledne zahájila výchovná poradkyně školy krásným proslovem o důležitosti vzdělání a také o stále více chybějících pracovních pozicích v rámci učilišť. Poté, již rozděleni do skupin, plnili interaktivní úkoly spojené s danými předměty na škole, např. ovládání robotických aut, rychlostní psaní všemi deseti či programování. Nechyběla ani prohlídka zázemí školy včetně tělocvičny a všech odborných učeben. Pro žáky neuvažující o studiu na OA, ale spíše učilišti, byly žákům prakticky předvedeny hlavní obory, např. opravář zemědělských strojů, obráběč kovů nebo automechanik, přičemž si okusili jízdu na trenažéru pro budoucí řidičské oprávnění nebo dokonce svařování. Dopoledne bylo pro všechny velmi přínosné.
 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠŤASTNÝ PRINC
 
Žáci sedmé a osmé třídy vyplnili pondělní dopoledne dne 11. 11. návštěvou divadla a dějepisnou exkurzí. Nejprve brzy po ránu zamířili do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na hru Šťastný princ. Zavítali sem herci až z Kladna a v nápaditém aranžmá předvedli velmi povedené představení i s řadou výchovných a naučných momentů. Další část dne strávili v památníku Velké Moravy „Na Valách“ ve Starém Městě. Na příběhu fiktivního Mojslava si zopakovali znalosti z dějepisu.
 
EXKURZE BRNO
 
Dne 8. listopadu pořádala naše škola pro žáky 6. tříd návštěvu Technicko-vzdělávacího centra VIDA v Brně s výukovým programem Chytřejší než Holmes, kde si žáci ověřovali své znalosti především z matematiky, fyziky a chemie. V rámci centra žáci navštívili představení  Science show zaměřené na výbuchy. Po dopolední návštěvě VIDY jsme se přesunuli na exkurzi do Moravského zemského muzea v Brně do pavilonu Anthropos, kde jsme navštívili  expozici o vývoji a chování člověka od pravěku do současnosti. Akci konáme za účelem podpory technického vzdělání formou hry a zábavy a vždy se ji snažíme ještě propojit s nějakou exkurzí (vzhledem k větší vzdálenosti z místa bydliště). Tentokrát jsme ji propojili s exkurzí do Moravského muzea, pavilonu Anthropos.  Žáci se na akci těšili a návštěva obou výstav splnila očekávání.
 
SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD
 
Světluškový průvod se letos konal v pondělí 4. 11. Sraz byl v zahradě MŠ a cesta vedla kolem hlavní silnice ke Kulturnímu domu, kde všechny účastníky přivítal ohňostroj. Dále akce pokračovala v sále KD, kde mohli účastníci zhlédnout krátké divadelní vystoupení divadelního kroužku a vyslechnout si básničky a písničky dětí z MŠ i ZŠ. Akce byla zakončena krátkou diskotékou.
 
DĚJEPISNÁ EXKURZE MIKULČICE
 
Sedmáci využili dne 25. 10. jeden z posledních slunných a teplých dnů k návštěvě Slovanského hradiště v Mikulčicích. Žáci byli seznámeni nejen se zdejšími nálezy z doby Velkomoravské říše, ale součástí exkurze byl i doprovodný program. Jednalo se o praktické ukázky práce archeologa, hraní her a třešničkou na pěkném dni bylo představení dravých ptáků a jejich výcviku.
 
DRAKIÁDA
 
Koncem října jsme pro žáky 1. stupně uspořádali Drakiádu. Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo. Vítr nám sice moc nepřál, ale i tak se podařilo postupně draky dostat nahoru na oblohu.
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
 

Dne 22. 10. 2019 proběhlo základní kolo Přírodovědného klokana. Zúčastnilo se 37 žáků z osmé a deváté třídy. Pořadí: 1. Dominik Miškeřík, 2. Kateřina Zrínyová, 3. Adina Macková.

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PYŠNÁ PRINCEZNA
 
Celý 1. stupeň se vypravil dne 16. 10. 2019 na divadelní představení „Pyšná princezna“ do Strážnice. Divadelní společnost Julie Jurištové z Prahy představila tuto překrásnou pohádku formou muzikálu. Žákům se představení velmi líbilo a herce odměnili mohutným potleskem.
 
PROJEKT 72 HODIN
 
Naše škola se letos opět zapojila do celostátního projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Žáci 3. A a 5. B se postarali o úklid některých částí obce a okolí řeky Veličky. Veškerý odpad pak odevzdali na sběrném dvoře. Žáci 4. A tvořili krmítka pro ptáčky.
 
CESTA ZA HISTORIÍ A POZNÁNÍM
 
Ve středu 9. října jsme se vypravili do blízkého okolí. Cílem naší cesty byl Uherský Brod. V hodinách dějepisu jsme věnovali pozornost Janu Amosi Komenskému, našemu slavnému krajanovi. A teď jsme jeli zúročit naše vědomosti. V muzeu nás čekal program Pátračka. Pracovník muzea nám zadal úkoly a my se rozběhli s baterkami po muzeu pátrat po informacích. Nikdo se neztratil a všichni úkol víceméně splnili. Autobus nás převezl do Buchlovic. Naším tématem je baroko. Zaměřili jsme se na uspořádání v krajině, architekturu, vnitřní vybavení, oblečení a život šlechty. Procházku zámkem vystřídala prohlídka parku. Získané znalosti jsme zúročili po návratu do školy, všichni výletníci z 8. A byli úspěšní.
 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V HODONÍNĚ

Dne 3.10. 2019 se třída 9. A zúčastnila Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, kde se žáci mohli osobně seznámit s vybranou střední školou a také načerpat informace o celé škále ostatních středních škol v Jihomoravském a Zlínském kraji. Žáci měli prostor k tomu, aby se u stánku školy zeptali na potřebné informace. Příjemným zpestřením byla i prezentace Střední školy Strážnice, kde žáci měli možnost vidět studentky školy na vlastní módní přehlídce. Akce byla pro zúčastněné velkým přínosem, protože získali nejen přehled o možnostech studia, ale také o různých oborech a povoláních.

 

© 2011 - Masarykova základní škola Velká nad Veličkou • Realizace web studio dat